Cud nad Wisłą. Wspomnienia fińskiego uczestnika wojny polsko-rosyjskiej w roku 1920

Muzeum Historii Polski we współpracy z Wydawnictwem Bellona wydało książkę autorstwa Kaarlo Kurko: Cud nad Wisłą. Wspomnienia fińskiego uczestnika wojny polsko-rosyjskiej w roku 1920.
Kaarlo Sakari Kurko (1899-1989), fiński pisarz i wojskowy, w latach 1918-1919 uczestniczył w wojnie domowej w Finlandii oraz walkach z bolszewikami w Estonii i na Łotwie. Od stycznia do grudnia 1920 r. przebywał w Polsce, walcząc z bolszewikami w szeregach oddziałów generała Stanisława Bułak-B
ałachowicza. O tym właśnie opowiada w swoich wspomnieniach.

„Na frontach w Estonii i na Łotwie walczyło wielu fińskich ochotników, którzy wyruszyli, by pomóc w potrzebie bratniemu narodowi, a później jeszcze Łotyszom w obronie przed wspólnym nieprzyjacielem. Wolontariusze żywili chęć zbrojnej walki z odwiecznym wrogiem wszędzie, gdzie tylko mogli go spotkać. Tak więc nie było w tym nic dziwnego, że gdy Estonia i Łotwa zakończyły działania wojenne przeciw Rosji na początku 1920 roku, wielu Finów postanowiło w szeregach armii polskiej kontynuować walkę, której zdążyli już posmakować.
 
Z Polski dochodziły niezwykłe wiadomości. Dowiedzieliśmy się o planowanej przez marszałka Piłsudskiego razem z wojskami ukraińskimi wielkiej ofensywie na Rosję. Oznaczałoby to dla przeciwnika miażdżący cios i gdyby plan się powiódł, wschodni olbrzym zostałby znacznie osłabiony, a wówczas na długo z pewnością zostawiłby w spokoju uwolnione spod jarzma nowe państwa. Któż nie chciałby uczestniczyć w takiej historycznej wyprawie wojennej, jeśli tylko nadarzyła się okazja?...”

(fragment wspomnień K. Kurko)

Cena: 29 zł (w tym 5% VAT) + koszt wysyłki