Regulamin konkursu Antytechnika w PRL

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu  Muzeum Historii Polski "Antytechnika w PRL"


1. Konkurs „Antytechnika w PRL” ma charakter ogólnopolskiego konkursu tematycznego.
2. Głównym celem konkursu jest zebranie relacji uczestników i świadków opisywanych wydarzeń, które zostaną opublikowane.
3. Organizatorem konkursu jest Muzeum Historii Polski, w którego imieniu projekt realizuje Dział Badawczy Muzeum Historii Polski.

Zasady przeprowadzenia konkursu

4. W konkursie może brać udział każdy, kto był uczestnikiem lub świadkiem opisywanych w relacji wydarzeń.
5. Relacje należy nadsyłać do dnia 31 października 2009 na adres: Muzeum Historii Polski, 01-209 Warszawa, ul. Hrubieszowska 6a lub drogą mailową na adres: antytechnika@muzhp.pl.
6. Relacje mogą mieć charakter pisemny, nagrania audio lub nagrania video.
7. Relacje mogą być uzupełnione zdjęciami, dokumentacją techniczną lub odręcznymi szkicami. Materiały uzupełniające relacje zostaną skopiowane i zwrócone autorom, jeśli wyrażą oni taką wolę. Same relacje nie będą zwracane.
9. Osoby chcące zachować anonimowość proszone są o załączenie zaklejonej koperty z danymi adresowymi, które nie zostaną ujawnione przy publikacji.
10. Nadesłane relacje zostaną ocenione przez jury w składzie:

  • prof. Bolesław Orłowski – przewodniczący
  • dr hab. Michał Kopczyński – Uniwersytet Warszawski, Muzeum Historii Polski
  • Robert Kostro – dyrektor Muzeum Historii Polski
  • prof. Edward Malak – Instytut Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk
  • red. Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes NOT, redaktor naczelny „Przeglądu Technicznego”
  • red. Krzysztof Michalski – Polskie Radio
  • prof. Zbigniew Olesiak – Uniwersytet Warszawski
  • dr Andrzej Paszkiewicz – Politechnika Warszawska, Polskie Towarzystwo Historii Techniki
  • prof. Wojciech Radomski – Politechnika Warszawska
  • prof. Zbigniew Wójcik – Muzeum Ziemi PAN


11. Fundusz nagród wynosi 20 tys. PLN, które zostaną rozdysponowane w następujący sposób:

   1. I nagroda – 5 tys. zł,
   2. dwie II nagrody – po 3 tys. zł,
   3. trzy III nagrody – po 2 tys. zł,
   4. wyróżnienia – po 1 tys. zł.

12. Jury rezerwuje sobie prawo do innego podziału funduszu nagród.

13. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 stycznia 2010 roku.


Postanowienia końcowe

W związku z zamiarem wydania nadesłanych relacji, Organizator zastrzega, że uczestnicy konkursu nieodpłatnie przenoszą na Muzeum Historii Polski prawa autorskie majątkowe do materiałów konkursowych, co upoważnia do ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji:

1. Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do baz danych i platform komunikacyjnych.
2. Rozpowszechnianie.
3. Wykorzystanie w materiałach wydawniczych, w tym promocyjnych, audiowizualnych i komputerowych.
4. Zamieszczenie w Internecie na stronie Muzeum Historii Polski.
5. Publiczne odtwarzanie, w tym podczas seminariów i konferencji.


2009-04-20