Polski wiek XX - PRL od lipca 44 do grudnia 70

Na serię wydawniczą Polski wiek XX składają się cztery tomy esejów historycznych poświęconych losom Polskimi Polaków w burzliwym ubiegłym stuleciu.
Ideą przewodnią jest dostarczenie czytelnikom syntezy dziejów Polski XX wieku rzetelnej faktograficznie, ale w lżejszej formie niż w klasycznych podręcznikach.

Każdy z blisko 40 autorów otrzymał zadanie omówienia jednego z kluczowych zagadnień z dziejów politycznych, społecznych, gospodarczych lub wojskowych. Układ tekstów jest zbliżony do podręcznikowego, tzn. dotyczą one niemal wszystkich podstawowych zagadnień z dziejów Polski XX stulecia.

Serię tworzą cztery tomy poświęcone kolejno: dwudziestoleciu międzywojennemu, II wojnie światowej, historii PRL do grudnia 1970 i Polsce lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych.

Postanowienia konferencji jałtańskiej zdecydowały o włączeniu Polski do bloku sowieckiego. Nowe władze z jednej strony dążyły do zniszczenia silnej w Polsce opozycji, z drugiej zaś prowadziły politykę zmierzającą do trwałego oparcia ustroju7 gospodarczego i społecznego na pryncypiach przyjętych w Związku Sowieckim. Eseje zamieszczone w tym tomie poświęcone zostały różnym aspektom  polskiemu stalinizmu, gomułkowskiej „małej stabilizacji” oraz wybuchom  społecznego protestu w latach 1956, 1968 i 1970.

Nakład wyczerpany.
Książka udostępniona nieodpłatnie w repozytorium naukowym CEON: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/12089

Wydaną przez MHP wspólnie z Domem Wydawniczym Bellona książkę można kupić w księgarniach w całym kraju, albo za pośrednictwem księgarni wysyłkowej Bellony (www.bellona.pl).
2010-06-21