Pod wspólnym niebem – Narody dawnej Rzeczypospolitej

Rzeczpospolita Obojga Narodów, państwo bez stosów, to określenia często używane w stosunku do przedrozbiorowej Rzeczypospolitej.
Mówiąc i pisząc na jej temat, podkreśla się tolerancję religijną, ewenement na skalę europejską w stuleciach XVI i XVII.
Kolejne  skojarzenie prowadzi ku wieloetnicznemu charakterowi państwa, w którym zamieszkiwało znacznie więcej narodowości niż tylko Polacy i Litwini, do których odnosi się określenie „Obojga”.

Zebrane w niniejszym tomie teksty przybliżają narody dawnej Rzeczypospolitej, ich liczebność, rozmieszczenie geograficzne, strukturę społeczną, wkład w życie polityczne i kulturę szlacheckiej Rzeczypospolitej. Autorzy piszą nie tylko o Litwinach i Rusinach, lecz także o przybyszach: Niemcach, Żydach, Ormianach, Tatarach, Karaimach, Cyganach, a także Włochach, Szkotach i holenderskich Menonitach.

Pod wspólnym niebem – Narody  dawnej Rzeczypospolitej
 
Praca pod redakcją Michała Kopczyńskiego i Wojciecha Tygielskiego
Wydawnictwo: Muzeum Historii Polski i Bellona
Warszawa 2010
s. 255, oprawa miękka
 
Nakład wyczerpany.
 
Książka udostępniona nieodpłatnie w repozytorium CEON:
https://depot.ceon.pl/handle/123456789/12086