Informacje o Funduszu Stypendialnym

Fundusz Stypendialny finansowany przez Muzeum Historii Polski ma za zadanie wspierać badania naukowe nad historią Polski, a także przedsięwzięcia propagujące za granicą wiedzę o dziejach naszego kraju.
Oferta stypendialna adresowana jest do cudzoziemców, którzy zajmują się lub chcą się zajmować historią Polski. Stypendia przyznawane będą zwycięzcom konkursu na najlepszy projekt o charakterze edukacyjnym, popularyzatorskim, bądź badawczym. Konkurs rozstrzygać będzie specjalnie do tego powołane jury, w skład którego wejdą wybitni polscy historycy. Muzeum może także wspierać publikację prac powstałych w oparciu o zgromadzone w czasie trwania stypendium materiały. O stypendium można ubiegać się wielokrotnie. Zainteresowanych prosimy o odwiedzenie strony internetowej Muzeum Historii Polski muzhp.pl, bądź portalu historyków polishhistory.pl, gdzie znaleźć można regulamin funduszu, formularz wniosku do zgłoszenia udziału w konkursie i wszelkie wskazówki dotyczące regulaminu konkursu.

Termin składania wniosków upływa 30 października 2009 r.
Ewentualne pytania prosimy przesyłać na adres mailowy stypendia@muzhp.pl.

2009-04-20