Wolność i prawo w staropolskiej koncepcji państwa

Oddajemy do rąk czytelników tom autorstwa profesor Anny Sucheni-Grabowskiej poświęcony najważniejszym zagadnieniom dziejów Rzeczypospolitej w XVI stuleciu.

Prezentowana książka jest zbiorem dziewięciu tekstów prof. Anny Sucheni-Grabowskiej, cenionego historyka ustroju, prawa i praktyki politycznej Rzeczypospolitej szlacheckiej. Zbiór prac powstałych w latach 1963-2001 pozwala zapoznać się z częścią wielkiego dorobku autorki. W publikacji znalazły się zarówno studia już ogłoszone, często w trudno dostępnych, nisko-nakładowych publikacjach, jak i teksty nowe.

Wydany przez Muzeum Historii Polski tom został poświęcony kluczowym zagadnieniom funkcjonowania Rzeczypospolitej, szczególnie w XVI w. Większość spraw przedstawionych w publikacji dotyczy kwestii instytucjonalnych, zwłaszcza staropolskiego parlamentaryzmu w okresie jego największego rozkwitu. Uzupełniają je dwa syntetyczne teksty poświęcone anatomii elity politycznej Rzeczypospolitej „Złotego Wieku”. Zwolennicy biografistyki historycznej będą zaś mogli zapoznać się z niepospolitymi karierami Jana Łaskiego i Jana Ocieskiego, stanowiącymi uzupełnienie i ilustrację dla tez postawionych w studiach dotyczących elity politycznej.

Cena: 32 zł (w tym 5% VAT) + koszt wysyłki
 
Książka udostępniona nieodpłatnie w repozytorium CEON:  https://depot.ceon.pl/handle/123456789/12052