Polski wiek XX - II wojna światowa

W marcu br. ukazał się drugi tom z serii „Polski wiek XX” poświęcony dziejom Polski i Polaków w okresie II wojny światowej.
W środku znalazło się 10 tekstów poświęconych różnych aspektom historii Polski w tym dramatycznym okresie.

Miłośnicy historii wojskowości znajdą w nim artykuły Pawła Piotra Wieczorkiewicza o kampanii 1939 roku, Marka Ney-Krwawicza o wojskowych aspektach polskiego państwa podziemnego, Zbigniewa Wawra o Polskich Siłach Zbrojnych na obczyźnie oraz Janusza Marszalca o Powstaniu Warszawskim.

Sytuację na okupowanych ziemiach naświetlają: Andrzej Gąsiorowski (okupacja niemiecka), Grzegorz Mazur (okupacja sowiecka) i Dariusz Libionka (zagłada Żydów polskich). O aspektach politycznych piszą Sławomir Dębski (polityka ZSRR wobec Polski) i Jacka Tebinki (mocarstwa zachodnie wobec sprawy polskiej).

Nakład wyczerpany.
Książka udostępniona nieodpłatnie w repozytorium naukowym CEON: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/12088
 
Wydaną przez MHP wspólnie z Domem Wydawniczym Bellona książkę można kupić w księgarniach w całym kraju, albo za pośrednictwem księgarni wysyłkowej Bellony (www.bellona.pl).