Rodziny rozdzielone przez historię

Muzeum Historii Polski realizuje projekt „Rodziny rozdzielone przez historię”. Chcemy poprzez losy rodzin, które zostały rozdzielone na skutek wydarzeń historycznych (wojna, przesiedlenia, wywózki, prześladowania polityczne), pokazać zarówno dzieje Polski w okresie 1939-1989, ale także jak dramatyczny wpływ na losy ludzkie miały te dzieje.fot. archiwum rodziny Frąckiewiczów


Na podstawie zebranych opowieści rozdzielonych rodzin Muzeum zorganizuje wystawę, na której zostaną opowiedziane losy indywidualnych rodzin; przedstawione zostaną fotografie, listy, dokumenty i pamiątki. Ten projekt ma nam pomóc zbudować pomost między przeszłością i przyszłością – zachować pamięć o doświadczeniach rodzin i ich członków, a u młodych ludzi obudzić zainteresowanie historią Polski i swojej rodziny.

Poszukujemy osób, które byłyby gotowe opowiedzieć nam o losie swojej rodziny i przekazać na rzecz Muzeum lub wypożyczyć zdjęcia/dokumenty/listy i inne pamiątki, dzięki którym będziemy mogli opowiedzieć historię rodzin rozdzielonych przez historię.

2009-04-16