Spojrzenie w przeszłość

Niniejsza publikacja to zapis dyskusji prowadzonej w trakcje konferencji naukowej "Spojrzenie w przeszłość" zorganizowanej przez Muzeum Historii Polski w dniach 25-26.10.2007 r. w Jadwisinie nad Zalewem Zegrzyńskim.


Spotkanie zgromadziło ponad 100 wybitnych polskich historyków z najpoważniejszych ośrodków akademickich w Polsce, a także niektórych zagranicznych badaczy zajmujących się dziejami Polski.

Podstawowym celem dyskusji jadwisińskich było podsumowanie dorobku najnowszej polskiej historiografii, określenie stanu badań oraz głównych kierunków toczących się dzisiaj prac. Ponadto "Spojrzenie w przeszłość" miało posłużyć jako użyteczna platforma dla wewnątrz-środowiskowego spotkania i wymiany poglądów.

Autorzy referatów starali się uwzględnić możliwie różnorakie aspekty badań historycznych (politykę, społeczeństwo i gospodarkę, kulturę). Referaty wprowadzające do każdego panelu stanowiły punkt wyjścia do dalszej dyskusji, która była zasadniczym elementem konfrontacji.

Muzeum Historii Polski od momentu powołania współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi przy projektowaniu stałej ekspozycji i przy realizowaniu rozmaitych przedsięwzięć wystawienniczych, popularyzatorskich i edukacyjnych. Jednym z wniosków z odbytych spotkań i rozmów było przekonanie, że warto dzisiaj „spojrzeć w przeszłość” tj. dokonać możliwie szerokiego ogarnięcia zainteresowań współczesnej polskiej historiografii. Nie bez znaczenia dla decyzji o realizacji przekrojowej konferencji była zbliżająca się wówczas 20. rocznica odzyskania niepodległości.

Cena jednego tomu: 27 zł (w tym 5% VAT) + koszt wysyłki; Cena dwóch tomów: 42 zł (w tym 5% VAT) + koszt wysyłki

Książka udostępniona nieodpłatnie w repozytorium naukowym CEON:

Materiały są nieodpłatnie udostępnione w Internecie: http://ngoteka.pl/handle/item/282