Geneza Trybunału Koronnego. Studium z dziejów sądownictwa polskiego XVI wieku.

Geneza Trybunału Koronnego Oswalda Balzera została wydana w roku 1886. Tekst znakomicie przetrwał próbę czasu i wciąż pozostaje niezmiernie ważnym dziełem z zakresu historii ustroju i prawa w Polsce.


Niemniej nie można pominąć faktu, że choć główne myśli Balzera nie zostały podważone, to jednak w wielu kwestiach nauka polska poczyniła nowe ustalenia, precyzując czy rozwijając pierwotną myśl Autora. Ponadto, dla współczesnego czytelnika problem stanowić może język, którym posługiwał się Balzer – pełen germanizmów i wywodzących się z łaciny prawniczych zwrotów, znacznie odbiegający od reguł dzisiejszej ortografii. Wydanie przygotowane przez Muzeum Historii Polski opracowane jest więc redakcyjnie zarówno merytorycznie, jak i językowo.

Cena: 32 zł (w tym 5% VAT) + koszt wysyłki