Wychowanie Patriotyczne - Tradycje i wyzwania współczesności

Książka Wychowanie Patriotyczne - Tradycje i wyzwania współczesności jest zbiorem materiałów z konferencji o tym samym tytule, która odbyła się w Toruniu, w dniach 15 i 16 grudnia 2006 roku.


Konferencja była organizowana przez Muzeum Historii Polski, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich i Polskie Towarzystwo Historyczne. W niniejszej publikacji znalazło się 13 artykułów poruszających różne aspekty patriotyzmu - zarówno historyczne, jak i społeczno-kulturowe.

Cena: 21 zł (w tym 5% VAT) + koszt wysyłki

Spis treści:

Krzysztof Mikulski, PTH i wychowanie patriotyczne,

Robert Kostro, Edukacja patriotyczna,

Stanisław Roszak, Patriotyzm i wychowanie patriotyczne w I Rzeczpospolitej,

Jarosław Dumanowski, Prawdziwi i fałszywi patrioci. Strój, patriotyzm i polityka w XVII i XVIII wieku,

Andrzej Nieuważny, Świadomość narodowa i patriotyzm w czasach zaborów,

Mariusz Menz, Patriota i obywatel - razem czy osobno?,

Wojciech Piasek, Wychowanie patriotyczne i historiografia,

Danuta Konieczka - Śliwińska, Regionalizm w szkole jako element wychowania patriotycznego,

Piotr M. Unger, Zbiory i muzea szkolne w wychowaniu patriotycznym,

Zofia Teresa Kozłowska, Działalność edukacyjna Polskiego Towarzystwa Historycznego,

Maria Jadczak, Ankieta szkolna jako pretekst do lekcji na temat patriotyzmu,

Stanisław Zając, Problem identyfikacji narodowej i etnicznej w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie. Sugestie do wybranych przykładów,

Małgorzata Żaryn, Gabriela Sierocińska-Dec, Działalność edukacyjna Muzeum Historii Polski.