Specjalne Polsko-Rosyjskie wydanie kwartalnika „Istorik i Chudożnik”

Muzeum Historii Polski we współpracy z kwartalnikiem historyczno-artystycznym „Istorik i chudożnik” („Historyk i artysta”), wydawanym w Moskwie przy współpracy m.in. Rosyjskiej Akademii Nauk, przygotowało oryginalne wydanie polsko-rosyjskiego numeru pisma.

To wyjątkowa publikacja  w Rosji, jedna z nielicznych, które podjęły w tak obszerny sposób tematykę polsko-rosyjskich relacji historycznych.
Celem edycji jest pokazanie bogatych i trudnych związków i odniesień polityczno-kulturalnych pomiędzy naszymi narodami oraz uzupełnienie wielu białych plam jeśli chodzi o znajomość historii i kultury polskiej wynikających m.in. z ograniczeń cenzuralnych w okresie komunizmu oraz spadku obecności kultury polskiej w Rosji. Szczególny nacisk położono na kulturę i sztukę. Autorami są naukowcy, ludzie kultury i publicyści, m.in. Włodzimierz Bolecki, Natal’ya Filatova, Boris Ilizarov, Rafał Marszałek, Andrzej Nowak, Andrzej Wierzbicki, Ksenia Starosel’skaya, Viktor Filimonov, Lev Anninskiy i Paweł Wieczorkiewicz.
                   
Najważniejsze bloki tematyczne to Wschód i Zachód w myśli polskiej i rosyjskiej, Rosjan i Polaków drogi do wolności oraz pamięć historyczna. B. Ilizarov pisze o tym, jak Stalin postrzegał i przedstawiał Polskę. A. Nowak przedstawia panoramę polskiej myśli politycznej wobec Rosji w XIX i XX wieku. W. Bolecki przedstawia rosyjskiemu czytelnikowi nieznaną w Rosji sylwetkę i pisarstwo Józefa Mackiewicza, łączące w nieszablonowy sposób bezkompromisowy antykomunizm z ogromną fascynacją Rosją i kulturą rosyjską, Ewa Thompson analizuje myśl A. Tołstoja i H.Sienkiewicza w świetle teorii Huntingtona. Jest blok materiałów poświęconych Tadeuszowi Konwickiemu i Andrzejowi Wajdzie. Wywiady z Andrzejem Wajdą i ze Stefanem Chwinem mówią o rozumieniu historii we współczesnej kulturze polskiej.


23 kwietnia 2008 r. w Muzeum Puszkina w Moskwie odbyła się promocja się z udziałem Krzysztofa Zanussiego, Roberta Kostro i Siergieja Siekirinskiego.


Poniżej prezentujemy zdjęcia z promocji publikacji, która miała miejsce w Moskwie, w Muzeum Puszkina, 23 kwietnia 2008 roku.  


Z mikrofonem red. S. Siekieriński, po prawej - dyr. MHP R. KostroPublicznośćKrzysztof Zanussi wygłasza recenzjęRedaktorzy specjalnego wydania polsko-rosyjskiego "Istorik i chudożnik" w towarzystwie Krzysztofa Zanussiego


2009-04-16