Polacy - Żydzi. Wybór źródeł z lat 1939-1945

Publikacja wyboru źródeł Polacy – Żydzi 1939 – 1945 w opracowaniu doktora Andrzeja Krzysztofa Kunerta z przedmową profesora Władysława Bartoszewskiego.
Muzeum Historii Polski we  współpracy z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa i Oficyną Wydawnicza RYTM wznowiło antologię źródeł Polacy – Żydzi 1939-1945, zawierającą 143 dokumenty (w tym aż 90 w postaci reprodukcji oryginałów), zgrupowane w pięciu rozdziałach:
1. Dokumentacja polska – władze Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie i Polacy poza krajem
2. Dokumentacja polska – Polskie Państwo Podziemne
3. Dokumentacja polska – Rada Pomocy Żydom „Żegota”
4. Głosy żydowskie
5. Aneks – dokumentacja niemiecka.

Publikacja została poprzedzona obszerną przedmową prof. Władysława Bartoszewskiego Polacy – Żydzi – wojna - okupacja, będącą w istocie wyczerpującą rozprawą na temat stosunków polsko-żydowskich okresu II wojny światowej i okupacji. Zamieszczone w tomie dokumenty – tworzące elementarny zasób wiedzy źródłowej na powyższy temat – zostały opatrzone jedynie niezbędnymi przypisami rzeczowymi. Wydawcy zrezygnowali natomiast z jakiegokolwiek ich wartościowania, ocenę pozostawiając Czytelnikom.

Wszystkie teksty prezentowane w antologii Polacy-Żydzi 1939-1945 zostały wydrukowane w trzech językach: polskim, niemieckim i angielskim.

Dokumenty bywają nieznane, ludzie umierają, a ta książka zostanie – powiedział ambasador Izraela w Polsce Szewach Weiss podczas uroczystej promocji pierwszego wydania tej antologii, która miała miejsce 7 IX 2001 roku na Zamku Królewskim w Warszawie pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów RP Prof. Jerzego Buzka. Odbyła się także promocja w Deutsches Historisches Museum w Berlinie (4 IV 2002 roku).

Pierwsze wydanie antologii było dziełem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Instytutu Dziedzictwa Narodowego, natomiast obecna edycja – Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz nowoutworzonego Muzeum Historii Polski. Drukiem obu wydań zajęła się Oficyna Wydawnicza „RYTM”.
Trzy instytucje sprawcze pierwszej edycji antologii zostały 29 XI 2001 roku uhonorowane prestiżową Nagrodą „KLIO” podczas X Targów Ksiązki Historycznej w Warszawie.

Opracował dla Muzeum Historii Polski dr A. K. Kunert

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży. Możliwość zamówienia publikacji przy pokryciu kosztów wysyłki.