Wywieś sztandar!

Krakowski Oddział Muzeum Historii Polski - Muzeum PRL-u - zaprasza wszystkich do udziału w grze plenerowej, która przeznaczona jest dla młodzieży (powyżej 12 roku życia). Impreza odbędzie się w Nowej Hucie w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

2-4 osobowe patrole będą przemierzać ulice Nowej Huty szukając punktów kontrolnych, w których do wykonania będą specjalne zadania.
Na zgłoszenia mailowe (na adres: muzeumprl@muzhp.pl) czekamy do piątku 11 grudnia. Zgłoszenia powinny zawierać: imiona i nazwiska uczestników, telefon kontaktowy, nazwę patroli i tajne pseudonimy wszystkich uczestników.
Nagrody dla zwycięzców gry ufundowane są przez Instytut Pamięci Narodowej.

Start: 13 grudnia 2009, godz: 12.00, miejsce: Nowa Huta, (początek na al. Róż – w miejscu, gdzie niegdyś stał pomnik Lenina).


                                  Z A P R A S Z A M Y !
2009-12-08