Wojna polsko-jaruzelska

Ekspozycja wystawy "Wojna polsko-jaruzelska" - przedłużona!


Wystawa poświęcona pierwszym dniom stanu wojennego, z uwagi na ogromną popularność jaką cieszy się od jej otwarcia - Muzeum PRL-u, krakowski oddział Muzeum Historii Polski - postanowiło przedłużyć jej ekspozycję do końca kwietnia br.!


Osią wystawy jest opowieść czterech bohaterów o nadziejach roku 1980 i strachu pierwszych dni po 13 grudnia 1981 roku.

Wykorzystane zostały w niej dokumenty filmowe z zasobów TVP, kroniki filmowe, a także zdjęcia autorstwa Stanisława Markowskiego. Aby jak najwierniej oddać atmosferę tamtych dni prezentację zorganizowano m.in. w schronie i piwnicach znajdujących się pod budynkiem Muzeum.

Bezprawie stanu wojennego dotknęło miliony Polaków, również tych niezaangażowanych politycznie, zwykłych ludzi. Nikt nie policzył ich dramatów, rodzinnych tragedii, pokrzyżowanych planów, karier, złamanych nadziei i zmarnowanej przyszłości. Wiele osób wyjeżdżało z perspektywą opuszczenia ojczyzny na zawsze.

Wobec ponad setki śmiertelnych ofiar aparatu przemocy z lat 1981-1989 (m.in. Bogdana Włosika i Ryszarda Smagura z Nowej Huty), ludzkie dramaty wydają się drobiazgami, ale wszystkie dopisują się do rachunku zbrodni i krzywd doznanych przez s
połeczeństwo po 13 grudnia 1981 roku.

Wystawa zatytułowana „Wojna polsko-jaruzelska” jest próbą rekonstrukcji odczuć i wrażeń uczestników tamtych wydarzeń. W tych pierwszych dniach nowej i nieznanej rzeczywistości nikt nie wiedział czego się spodziewać. Wszystkim towarzyszył strach. Dla Polski stan wojenny oznaczał czas nieodwracalnie stracony...

Wystawę można oglądać codziennie w godz. 11:00 – 19:00 prócz poniedziałków.
Muzeum PRL-u, Krakowski Oddział Muzeum Historii Polski, os. Centrum E-1, 31-934 Kraków (dawne kino Światowid).


Więcej na stronie:

http://www.prl.muzhp.pl/Wystawa-wojna-polsko-jaruzelska.137.0.html


2009-12-08