Odbudowa Domeny Królewskiej w Polsce 1504-1548

Muzeum Historii Polski przygotowało reedycje książki prof. Anny Sucheni-Grabowskiej Odbudowa domeny królewskiej w Polsce 1504-1548
Niniejsza książka to praca doktorska prof. Anny Sucheni-Grabowskiej, wybitnego historyka ustroju, prawa i praktyki politycznej Rzeczypospolitej szlacheckiej. Praca dotyczy domeny królewskiej w Polsce, która stanowiła podstawowe źródło dochodów Jagiellonów. Możemy tu znaleźć informacje nt. powodów topnienia jej rozmiarów w XV w., sposobów jej odbudowy przez Zygmunta Starego, obalenie kilku mitów narosłych wokół postaci królowej Bony i sporo wiadomości dotyczących genezy ruchu egzekucyjnego.
Pozycja ta po raz pierwszy ukazała sie przed 40 laty w dość ograniczonym nakładzie i szybko zniknęła z półek księgarskich. Jej podstawową zaletą są bardzo starannie wykonane badania statystyczne oparte na obszernym materiale źródłowym. Nowe wydanie różni się znacznie od swego poprzednika znakomitym opracowaniem graficznym, które w znaczącym stopniu ułatwia prace z nagromadzonym w książce materiałem statystycznym.

Reedycja została przygotowana także na wyraźną sugestie pracowników akademickich, którzy podkreślają jej wysoką i wciąż aktualną wartość badawczą.

Cena: 21 zł (w tym 5% VAT) + koszt wysyłki
 

Książka udostępniona nieodpłatnie w repozytorium CEON: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/12051