Polski wiek XX. Dwudziestolecie

Na serię wydawniczą "Polski wiek XX" składają się cztery tomy esejów historycznych poświęconych losom Polski i Polaków w burzliwym ubiegłym stuleciu.
Ideą przewodnią jest dostarczenie czytelnikom syntezy dziejów Polski XX wieku rzetelnej faktograficznie, ale w lżejszej formie niż w klasycznych podręcznikach.

Każdy z blisko 40. autorów otrzymał zadanie omówienia jednego z kluczowych zagadnień z dziejów politycznych, społecznych, gospodarczych lub wojskowych. Układ tekstów zbliżony jest do podręcznikowego, tzn. dotyczą one niemal wszystkich podstawowych zagadnień dziejów Polski XX stulecia.
Serię tworzą cztery tomy poświęcone kolejno: dwudziestoleciu międzywojennemu, II wojnie światowej, historii PRL do grudnia 1970 i Polsce lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych.
 
Publikacja ukazała się nakładem Muzeum Historii Polski i Wydawnictwa Bellona S.A.
Książka udostępniona nieodpłatnie w repozytorium naukowym CEON: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/12087
Nakład wyczerpany.