Specjalista ds. Sprzedaży/Koordynator sklepu muzealnego (K/M) MHP/12/2022/OPiM/S_1

Charakterystyka stanowiska:

Poszukujemy osoby, która odpowiadać będzie zarówno za organizację pracy muzealnego sklepu stacjonarnego, mieszczącego się w nowej siedzibie Muzeum Historii Polski oraz sklepu internetowego. Stanowisko to wymaga wiedzy i doświadczenia z zakresu organizacji sprzedaży.

Zakres obowiązków:

· Opracowanie strategii sprzedaży i rozwoju sklepu muzealnego,

· Opracowanie listy asortymentu, wybór odpowiednich wydawnictw i gadżetów nawiązujących do charakteru instytucji,

· Ustalenie polityki cenowej, sposobu dystrybucji i ekspozycji asortymentu,

· Proponowanie i rozliczanie budżetu sklepu,

· Bieżąca analiza wyników sprzedaży oraz prowadzenie rozliczeń dokumentacji zakupowej oraz tej związanej z kontrahentami zewnętrznymi,

· Przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji,

· Obsługa sprzedaży w tym wystawianie dokumentów finansowych,

· Projektowanie i produkcja pamiątek muzealnych (we współpracy z grafikiem i Działem Promocji),

· Opracowanie procedur związanych ze sprzedażą, zwrotami i reklamacją,

· Organizacja pracy i nadzór nad pracownikami kas w sklepie muzealnym.

 Wymagania:

· wykształcenie wyższe,

· minimum 2 lata doświadczenia w obszarze sprzedaży, mile widziane w instytucjach kultury, w szczególności w muzeach,

· bardzo dobra znajomości pakietu MS Office,

· znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,

· bardzo dobra organizacja pracy, samodzielności umiejętności analitycznego i strategicznego myślenia,

· wysoka kultura osobista,

· mile widziane doświadczenie w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych,

· mile widziane znajomość rynku księgarskiego i/lub rynku pamiątek i gadżetów,

· mile widziane znajomość systemu sprzedaży,

Warunki zatrudnienia:

· umowa o pracę, w pełnym wymiarze godzin,

· praca w równoważnym systemie czasu pracy (zgodnie z grafikiem), również w soboty i niedziele,

· praca w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,

· dostęp do świadczeń socjalnych,

· pakiet benefitów pozapłacowych,

Wymagane dokumenty:

· curriculum vitae,

· Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawierające formułę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Muzeum Historii Polski w Warszawie ul. Mokotowska33/35, w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego.”

 

Dokumenty prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@muzhp.pl w terminie do

31 marca 2023 r., w tytule podając numer referencyjny MHP/12/2022/OPiM/S_1

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1- zwane dalej RODO, informujemy, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. Sprzedaży/Koordynator sklepu muzealnego i nie będą udostępniane innym odbiorcom oraz nie będą wykorzystywane do procesów rekrutacji na inne stanowiska o ile nie wyrazi Pani/Pan na to zgody.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.

4. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej ani przetwarzać danych w sposób zautomatyzowany.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata na stanowisko, po tym okresie zostaną zniszczone.

6. Na podstawie art. 15 -21 RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

· żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), uzupełniania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

· cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

· wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie 00- 193, ul. Stawki 2.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

8. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

9. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub innej organizacji międzynarodowej.

11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.