Specjalista ds. przygotowania oraz realizacji wydarzeń kulturalnych MHP/02/2023/DPK

Charakterystyka stanowiska:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie zaangażowana w przygotowanie merytoryczne oraz realizację projektów i wydarzeń o charakterze kulturalnym we współpracy z partnerami zewnętrznymi. Do jej obowiązków będzie należało również przygotowanie wystaw czasowych Muzeum Historii Polski oraz projektów wystawienniczych związanych z obchodami 160. Rocznicy Powstania Styczniowego.

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe humanistyczne (preferowane studia historyczne);
 • bardzo dobra znajomość historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem historii XIX i XX wieku;
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z przygotowaniem i realizacją projektów kulturalnych (mile widziane doświadczenie w pracy w instytucjach kultury);
 • doświadczenie w przygotowywaniu scenariuszy wydarzeń kulturalnych i wystaw;
 • znajomość procesu przygotowania i realizacji wystaw oraz wydarzeń kulturalnych;
 • doświadczenie w pisaniu i redagowaniu tekstów popularnonaukowych;
 • wysoka kultura języka polskiego;
 • umiejętność prowadzenia kwerend, doboru i selekcji materiału;
 • umiejętność współpracy i negocjacji z partnerami zewnętrznymi,
 • znajomość przepisów prawa i procedur dotyczących działań instytucji kultury;
 • doświadczenie przy wdrażaniu projektów kulturalnych;
 • znajomość języka angielskiego;
 • znajomość drugiego języka obcego będzie dodatkowym atutem (preferowany język rosyjski);
 • dobra znajomość pakietu MS Office i Office 365;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • umiejętność łączenia pracy przy kilku projektach równocześnie;
 • odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki; 

Zakres obowiązków:

· Przygotowywanie merytoryczne wydarzeń kulturalnych, tj. projektu wystawienniczego, konferencji, pokazu filmowego lub koncertu.

· Wyszukiwanie i selekcja materiałów na potrzeby projektów kulturalnych.

· Dobór wykonawców wydarzeń kulturalnych.

· Pisanie i redagowanie tekstów.

· Nadzór nad procesem realizacji projektu.

· Utrzymywanie kontaktów z osobami i instytucjami uczestniczącymi w procesie realizacji projektu.

· Udział w procesie wyboru wykonawcy projektu graficznego i wykonawcy projektu kulturalnego.

· Samodzielne przygotowywanie pism, wniosków oraz innej korespondencji związanej z przygotowaniem projektu.

· Samodzielne przygotowywanie imprez kulturalnych.

Warunki zatrudnienia:

· umowa o pracę na czas realizacji projektu (do 31.12.2024r.);

· praca w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury;

· możliwość rozwoju zawodowego;

· dostęp do świadczeń socjalnych;

· możliwość skorzystania z pakietu sportowego.

Wymagane dokumenty:

· Curriculum Vitae.

· List motywacyjny.

· Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawierające formułę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Muzeum Historii Polski w Warszawie ul. Mokotowska 33/35, w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem RODO”.

 

Dokumenty prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@muzhp.pl w terminie do 17.03.2023r., w tytule podając nr referencyjny: Nr ref.: MHP/02/2023/DPK

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

Klauzula informacyjna:

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Muzeum Historii Polski w Warszawie, ul. Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa;

2) Z inspektorem ochrony danych (IOD) można skontaktować się pod adresem e - mail: daneosobowe@muzhp.pl lub telefonicznie 534 432 884.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszego procesu rekrutacji na stanowisko: Specjalista ds. przygotowywania oraz realizacji wydarzeń kulturalnych i nie będą udostępniane innym odbiorcom oraz i nie będą wykorzystywane do procesów rekrutacji na inne stanowiska o ile nie wyrazi Pani/Pan na to zgody.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.

5) Administrator nie będzie przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej ani przetwarzać danych w sposób zautomatyzowany.

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata na stanowisko, po tym okresie zostaną zniszczone.

7) Na podstawie art. 15 -21 RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

· żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), uzupełniania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

· cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

· wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie 00-193, ul. Stawki 2.

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

9) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

10) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub innej organizacji międzynarodowej.

11) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.