Warsztaty dla szkół na wystawie Twarze Powstania Styczniowego

Zapraszamy nauczycieli i wychowawców ostatnich klas szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych wraz z uczniami do odwiedzenia Okna na Kulturę, a w nim wystawy „Twarze Powstania Styczniowego”.


Na wystawie przedstawione są losy kluczowych postaci Powstania Styczniowego, zarówno przywódców np. Romualda Traugutta, Mariana Langiewicza, jak i kobiet biorących czynny udział w powstaniu np. Anny Pustowójtówny, a także przedstawicieli różnych grup społecznych np. obcokrajowców, chłopów, duchownych, Ukraińców, Litwinów i Żydów.

Mozaika przedstawionych postaci pozwoli zrozumieć złożoną tożsamość zwykłych ludzi, którzy stali się bohaterami zrywu niepodległościowego i skomplikowaną sytuację polityczną i społeczną drugiej połowy XIX wieku na ziemiach polskich.

Lekcje prowadzimy o godz. 11:00 i 13:00.

Lekcja trwa ok. 60 minut.

„Okno na Kulturę” Krakowskie Przedmieście 17, wystawa „Twarze Powstania Styczniowego” czynna do 24 marca 2023 r. w godz.  11.00- 19.00. Wstęp na wystawę wolny, koszt lekcji 80 zł od grupy.

Zapisy na lekcję: oferta.edu@muzhp.pl; tel. 22 255 76 16

 

Zachęcamy do korzystania z pakietu materiałów edukacyjnych na temat Powstania Styczniowego znajdującego się na stronie

Materiały edukacyjne - 160. Rocznica Powstania Styczniowego (powstanie1863-64.pl)

Pakiet zawiera blisko sześćdziesiąt kart pracy podzielonych na etapy powstania np. Przed powstaniem, Przebieg, Po powstaniu, i na wątki tematycznie np. Tajne państwo, Umundurowanie i broń, Bohaterowie, Rola kobiet, Symbole Powstania, Powstanie w sztuce itd. Wśród materiałów znajdują się  także propozycje dwóch sprawdzianów z rozszerzonego zakresu historii liceum ogólnokształcącego.

Materiały można wykorzystać zarówno do wprowadzenia nowego tematu, jak i powtórzenia wybranego zagadnienia. Karty nadają się do pracy indywidualnej i w parach, jako zadanie domowe oraz część zajęć w klasie.

 

Zestaw kart pracy oraz propozycja lekcji na wystawie są ciekawą formą upamiętnienia 160. rocznicy Powstania Styczniowego.

2023-03-02