Wybory Prezydium Młodzieżowej Rady Muzeum 2023

W poniedziałek 27 lutego 2023 r. odbyło się drugie posiedzenie Młodzieżowej Rady Muzeum. Jedną z ważniejszych części spotkania były wybory prezydium. Radne i Radni wybrali ze swojego grona Przewodniczącego, którym został Paweł Szeląg. Funkcję Zastępcy przewodniczącego będzie pełnić Gracjan Szuwała, a sekretarza – Wojciech Michalski.

Podczas posiedzenia rozmawialiśmy o mijsji i działalności Muzeum Historii Polski. Radni prezentowali również swoje pomysły na projekty skierowane do swoich równieśników i wybrali te, które chcieliby zrealizować w trakcie swojej kadencji.


Celem Rady będzie wspieranie Muzeum w realizowaniu jego misji ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia, przede wszystkim poprzez współtworzenie oferty odpowiedniej dla rówieśników członków Rady. Swoją działalnością radni będą zachęcać młodzież do aktywnego uczestniczenia w kulturze, życiu publicznym oraz promować nowoczesną wrażliwość patriotyczną wśród młodzieży.

Do zadań Rady należeć będzie m.in. konsultowanie oferty muzeum, zgłaszanie wniosków i opinii dotyczących muzealnego programu  oraz aktywne uczestniczenie w organizowanych wydarzeniach. Radni będą też mieli możliwość realizowania własnych projektów i przedsięwzięć  we współpracy z naszą instytucją.


Młodzieżowa Rada Muzem Historii Polski w Warszawie - Kadencja 2023-2024

Paweł Szeląg

uczeń czwartej klasy w II LO im. Heleny Modrzejewskiej i Generałowej Zamoyskiej w Poznaniu – Przewodniczący Młodzieżowej Rady Muzeum

Paweł Szeląg

Zuzanna Baran

uczennica pierwszej klasy w XXXV LO z oddziałami dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w Warszawie

Zuzanna Baran


 Jan Górecki

uczeń trzeciej klasy w III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

Jan Górecki


 Mikołaj Sobański-Jóźwiak

uczeń czwartej klasy w VII LO im. Józefa Wybickiego w Gdańsku

Mikołaj Sobański

Gracjan Szuwała

uczeń czwartej klasy w Zespole Szkół Budowlanych im. Jurija Gagarina w Bydgoszczy – Zastępca Przewdoniczącego Młodzieżowej Rady Muzeum

Gracjan Szuwała

 

Paweł Boguszewski

uczeń czwartej klasy w Zespole Szkół Budowlanych im. Jurija Gagarina w Bydgoszczy 

PawełBoguszewski


 Wiktoria Kamińska

uczennica pierwszej klasy w I LO im. Józefa
Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej

Wiktoria Kamińska

 

 Wojciech Michalski

uczeń trzeciej klasy w Wojskowym OL Informatycznym im. Polskich Kryptologów w Warszawie - Sekretarz Młodzieżowej Rady Muzeum

Wojciech Michalski

Zuzanna Fiszer

uczennica drugiej klasy w Zespole Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie

Zuzanna Fiszer


 Karol Kowacz

uczeń czwartej klasy w Publicznym LO Sióstr Salezjanek im. Świętego Dominka Savio w Krakowie

  

 

 

2023-02-28 fot. Maciej Cioch.