Nowość wydawnicza: „Wspomnienia” Jana Dębskiego. Część I i II

„Wspomnienia” spisane w latach 60. i 70. XX wieku zaczynają się narracją o życiu w podradomskiej wsi Mirzec w ostatniej dekadzie wieku XIX, a kończą opowieścią na temat organizowania polskiej oświaty na przyłączonym do kraju Dolnym Śląsku tuż po drugiej wojnie światowej.


Jan Dębski odegrał znaczącą rolę w polskiej polityce, szczególnie w pierwszej dekadzie niepodległości, lecz nigdy nie należał do postaci pierwszego planu. Jego długie życie przypadło na kilka epok historycznych. Był wybitnym posłem, wicemarszałkiem sejmu.

Tekst portretuje środowiska, do których autor należał: m.in. belgijską Polonię, inteligencję Radomia czasu pierwszej wojny światowej i Chełma w 1918 roku, warszawską i europejską elitę polityczną dwudziestolecia. Szczególną wartość mają informacje o pracach parlamentu w latach 1919–30.

Książka ukazuje się drukiem po raz pierwszy, w opracowaniu biografa Dębskiego, Mateusza Ratyńskiego.

 

ISBN 978-83-65248-66-4

Wydawca: Muzeum Historii Polski

Wstęp i opracowanie: Mateusz Ratyński

Liczba stron: cz. I 358 strony, cz. II 384 strony

 

2023-01-30