Nowość wydawnicza: „Wspomnienia zebrane” Walerego Sławka

Zanim został premierem Polski Odrodzonej, Walery Sławek był „nielegalnikiem” i bojowcem PPS, organizował siatki konspiracyjne, akcje ekspropriacyjne i zamachy, a następnie współtworzył oddziały walczące o wolność ojczyzny w czasie pierwszej wojny światowej.

Wspomnienia pokazują go jako człowieka o skrupulatnej pamięci i analitycznym umyśle. Dzięki tym jego cechom mówią nie tylko o nieznanych skądinąd faktach, lecz także o wewnętrznym doświadczeniu ludzi poświęcających życie dla sprawy Niepodległej.

Na zbiór składają się wszystkie relacje Sławka o charakterze wspomnieniowym: jego pamiętnik i cykl wykładów, a także artykuły oraz udzielone wywiady. Niektóre teksty nie były dotąd publikowane, reszta pozostawała rozproszona w czasopismach.

Zebrał je i opracował biograf najbliższego współpracownika Józefa Piłsudskiego, Paweł Samuś.

 

ISBN 978-83-6528-56-5

Wydawca: Muzeum Historii Polski

Wstęp i opracowanie: Paweł Samuś

Liczba stron: 656

 

2023-01-30