XX Konferencja Recovering Forgotten History 2022

W 2022 roku MHP po raz pierwszy wystąpiło w roli głównego organizatora konferencji "Recovering Forgotten History. The Image of East-Central Europe in English-Language Academic Textbooks and Monographs".  Konferencja odbyła się w dniach 20-27 czerwca we Wrocławiu.


Była to już 20. edycja tego  wydarzenia. Więcej informacji o poprzednich edycjach można znaleźć tutaj.

Celem konferencji, odbywającej się od 2006 roku, jest spotkanie zachodnich historyków i wydawców z przedstawicielami polskiego i środkowoeuropejskiego środowiska naukowego. Podczas dyskusji panelowych redaktorzy z zachodnich wydawnictw naukowych oraz autorzy prac mających ukazać się w niedługiej przyszłości ich nakładem, mają okazję zapoznać się istotnymi ustaleniami polskiej i środkowoeuropejskiej historiografii dzięki czemu mają możliwość usunięcia ze swoich tekstów pomyłek dotyczących historii Polski i regionu. W efekcie, dzięki współpracy środowisk naukowych z Europy Środkowej i Zachodu możliwe staje się pogłębienie wiedzy na temat historii Polski oraz regionu wśród odbiorców anglojęzycznej literatury historycznej oraz uniknięcie lub sprostowanie błędów i uproszczeń.

Początkowo podczas konferencji omawiano głównie amerykańskie podręczniki akademickie i miejsce jakie zajmowała w nich Polska oraz Europa Środkowa. Obecnie obok podręczników omawiane są także teksty monografii, co przyczynia się do budowania pozytywniejszego wizerunku Polski nie tylko w środowisku naukowym, ale także w szerszym kręgu odbiorców literatury historycznej w świecie anglojęzycznym.

Tegoroczna edycja  odbywała się w trybie hybrydowym, przy czym większość autorów, wydawców i ekspertów była jednak w stanie dotrzeć osobiście do Wrocławia. Obradom towarzyszył program dodatkowy, obejmujący wizyty we wrocławskich muzeach i ośrodkach badawczych oraz zwiedzanie zabytków Dolnego Śląska.

W czasie konferencji przeanalizowana cztery publikacje, wyłonione spośród zgłoszeń wydawnictw współpracujących z programem, w tym Oxford University Press, Toronto University Press, Harvard University Press, Pittsburgh University Press i McGill-Queen’s University Press.


Teksty omawiane podczas konferencji RFH w 2022 roku - Muzeum Historii Polski (muzhp.pl)

2022-07-01