Rekrutacja zakończona | Zostań Certyfikowanym Przewodnikiem w Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Muzeum Historii Polski w Warszawie zaprasza do udziału w pierwszej edycji kursu dla przewodników. Kurs rozpocznie się w grudniu 2022 r. Termin składania zgłoszeń upływa 15 listopada 2022r. 


Kurs skierowany jest do przewodników miejskich, nauczycieli historii i przedmiotów humanistycznych, a także do studentów tych kierunków oraz do osób zainteresowanych historią Polski.

Uczestnicy kursu po zdaniu egzaminów otrzymają uprawnienia do oprowadzania po wystawach czasowych i budynku Muzeum Historii Polski w Warszawie.

 

Termin i miejsce kursu

Kurs rozpocznie się w grudniu 2022 r. Przewidywane zakończenie kursu (egzaminy przewodnickie) to marzec-czerwiec 2023 r.

Zajęcia odbywać się będą w soboty: 3 i 10 grudnia 2022 r., 14,21 i 28 stycznia 2023 r. oraz 4 i 11 lutego 2023 r. w siedzibie tymczasowej Muzeum Historii Polski, przy ul. Mokotowskiej 33/35 w Warszawie.

Kurs obejmuje ogółem 37 godzin wykładów i warsztatów oraz egzaminy.

Szczegółowy program kursu znajduje się tutaj.

Muzeum zastrzega sobie możliwość zmiany programu kursu w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Kurs zakończony będzie dwuetapowym egzaminem – pisemnym (test) oraz ustnym, których terminy zostaną ustalone z uczestnikami kursu.

 

Procedura zakwalifikowania do udziału w kursie

Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego znajdującego się na dole strony.

Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy zapoznać się z Regulaminem link oraz klauzulą RODO link.

 

Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej  Muzeum Historii Polski w terminie do dnia 21 listopada 2022 oraz przesłane droga mailową do kandydatów.

Liczba miejsc ograniczona. Na kurs zostanie przyjętych maksymalnie 50 kandydatów, którzy otrzymają największą liczbę punktów. Kryteria przyjęcia na kurs obejmują wykształcenie, doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych, ukończone kursy i szkolenia.

Szczegółowy opis oceny kandydatów stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu link.

W przypadku kandydatów, którzy otrzymają taką samą liczbę punktów, o przyjęciu na kurs decyduje pierwszeństwo zgłoszenia.

 

Kurs dla kandydatów na przewodników jest kursem płatnym.

Cena obejmuje: zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, materiały szkoleniowe, listę lektur uzupełniających oraz wydanie certyfikatu i identyfikatora.

Kandydaci zakwalifikowani do udziału w kursie  powinni do 25 listopada 2022 r. dokonać opłaty w wysokości: 300,00 zł na rachunek bankowy o numerze: 77 1130 1017 0020 1461 6420 0001, wpisując w tytule przelewu: kurs przewodnicki  Muzeum Historii Polski w Warszawie oraz imię i nazwisko kandydata. Potwierdzenie wpłaty należy przesłać na adres e-mailowy: przewodnicy@muzhp.pl.

 

Ważne informacje:

  • Kurs przewodnicki nie jest równoznaczny z zatrudnieniem w Muzeum Historii Polski na umowę o pracę.
  • Certyfikat upoważnia do oprowadzania zorganizowanych grup oraz turystów indywidualnych, własnych i zleconych przez Muzeum, na określonych przez Muzeum zasadach współpracy.

 

Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu: Ewelina Nagrodzka

e -mail: przewodnicy@muzhp.pl, tel. 22 211 90 31 lub 693 344 094 (kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00)

 

Wydarzenie na Facebooku https://fb.me/e/2eGDaIhsK

Formularz Zgłoszeniowy

 

2022-11-11