Kongres Badaczy Zagranicznych Dziejów Polski. Nagroda Pro historia Polonorum dla prof. Richarda Butterwicka-Pawlikowskiego

IV Kongres Badaczy Zagranicznych Dziejów Polski, zainaugurowany dziś w Krakowie potrwa do 22 października. Pod hasłem „Spotkania Kultur”, pod Wawelem spotykają się historycy z całego świata badający dzieje Polski i Polaków. Blisko trzydzieści paneli prezentuje bogactwo spojrzeń, podejść metodologicznych i tradycji badawczych. Przy okazji spotkania badaczy, głównym tematem będzie spojrzenie na różnorodność, przemiany tożsamości, konflikty i pokojową koegzystencję. Wszystko po to, by na nowo podjąć refleksję o polskim dorobku kulturowym, tradycjach ukształtowanych na ziemiach polskich i ich długim trwaniu.


Wydarzenie jest współorganizowane przez Muzeum Historii Polski. We współpracy z partnerami MHP zorganizowało dwa panele. Pierwszy, dotyczący staropolskiej dyplomacji w wiekach XVI i XVII, moderowany jest przez prof. Roberta Frosta z Uniwersytetu w Aberdeen oraz członka Rady MHP, a także dr Anna Kalinowska. Drugi panel, poświęcony roli polskich muzeów w upowszechnianiu historii Polski za granicą moderują dr hab. Aleksandra Jakóbczyk-Gola oraz dr Michał Przeperski, udział biorą w nim m.in. dyrektor MHP Robert Kostro, główny historyk Muzeum prof. Richard Butterwick-Pawlikowski oraz prof. Michał Kopczyński.

W czasie inauguracji imprezy, uhonorowana została książka prof. Richarda Butterwicka-Pawlikowskiego The Polish-Lithuanian Commonwealth, 1733-1795. Light and Flame. Dzieło opublikowane w prestiżowym Yale University Press jest pierwszą od lat tak poważną pracą, poświęconą ostatnim latom istnienia staropolskiej Rzeczypospolitej. „To ambitna próba zmierzenia się z nowym spojrzeniem na osiemnastowieczne państwo polsko-litewskie. Próba, z której autor wyszedł bezdyskusyjnie zwycięsko” – oceniali książkę recenzenci. Książka stanowi kontynuację badań autora, który zdobył sobie uznanie m.in. dziełami poświęconymi Sejmowi Wielkiemu oraz Konstytucji 3 maja. Nagroda Pro historia Polonorum przeznaczona jest dla najlepszej zagranicznej książki historyczną o historii Polski i Polaków lub regionu środkowoeuropejskiego z uwzględnieniem historii Polski. Do konkursu zgłoszono 88 książek, z czego najwięcej bo 41 prac ukazało się w języku angielskim. Laureatką nagrody honorowej została prof. Patrice Dabrowski za pracę „The Carpathians. Discovering the highlands of Poland and Ukraine”.

Program kongresu dostępny jest na stronie internetowej: coph2022.pl

 

2022-10-19