[nabór zakończony ] Nabór do Młodzieżowej Rady Muzeum

Jeśli jesteś uczniem szkoły ponadpodstawowej, interesujesz się historią, masz głowę pełną pomysłów i chciałbyś aktywnie uczestniczyć w działaniach naszego Muzeum – zapraszamy!


Weź udział w konkursie i zostań radną / radnym Muzeum Historii Polski.

Celem Rady będzie wspieranie Muzeum w realizowaniu jego misji ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia, przede wszystkim poprzez współtworzenie oferty odpowiedniej dla rówieśników członków Rady. Mamy nadzieję, że swoją działalnością radni będą zachęcać młodzież do aktywnego uczestniczenia w kulturze, życiu publicznym ale także promować nowoczesną wrażliwość patriotyczną wśród młodzieży.

Do zadań Rady należeć będzie m.in. konsultowanie oferty muzeum, zgłaszanie wniosków i opinii dotyczących muzealnego programu  oraz aktywne uczestniczenie w organizowanych wydarzeniach. Radni będą też mieli możliwość realizowania własnych projektów i przedsięwzięć  we współpracy z naszą instytucją.

Do Młodzieżowej Rady zapraszamy uczniów z całej Polski. Kandydaci proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zawierającego podstawowe dane oraz wykonania i wysłania  na adres mailowy mrm@muzhp.pl dwóch zadań konkursowych. Można je zrealizować w wybranej przez siebie formule (esej, prezentacja, nagranie audio lub film). Kandydaci proszeni są również o podpisanie i przesłanie skanu Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych. Szczegółowe informacje na temat zadań i wymagań konkursowych znajdują się w Regulaminie.

Na zgłoszenia czekamy do 28 października 2022 r.

Dokumenty do uzupełnienia lub pobrania:

Formularz zgłoszeniowy LINK

Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych

Regulamin Młodzieżowej Rady Muzeum

Harmonogram najważniejszych działań:

  • termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych – do 28 października 2022 r.
  • ogłoszenie wyników konkursu – do 14 listopada 2022 r.
  • pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Muzeum – ostatni kwartał 2022 r.

W razie pytań dotyczących Młodzieżowej Rady Muzeum oraz konkursu prosimy o kontakt pod adresem mrm@muzhp.pl

2022-10-25