Polskie ziemie. Historia o tym, jak nasza ojczyzna zmieniała kształt

Dlaczego dzisiaj na północy Polska dotyka morza? Dlaczego na południu sięga gór? Z jakiego powodu na zachodzie granicą jest Odra, a z drugiej strony, na wschodzie  ̶  Bug? Nie zawsze tak było.

Odkąd powstało polskie państwo, jego obszar często się zmieniał. Czasem był większy, a czasem mniejszy. W pewnym okresie Polacy żyli w Rzeczypospolitej, której terytorium było trzy razy rozleglejsze niż dziś i której mieszkańcy mówili wieloma językami.


Kiedy indziej państwo całkiem zniknęło z mapy na ponad sto lat.

Zmiany granic to historia sojuszy i wojen, zwycięstw i klęsk, spokoju i zamętu, wolności i niewoli, aktów odwagi i zdrady. To historia zdobywania i utraty ziem, obrony granic, walki o niezależność państwa, kształtowania się nowych narodów sąsiedzkich, ratowania godności życia i dorobku mieszkańców. To historia ludzi, którzy wpływali na bieg dziejów, i tych, którzy musieli się dostosować do dziejowych zmian.

O tym właśnie jest ta książka. Barwnie ilustrowana publikacja dla dzieci, które nie chodzą jeszcze na lekcje historii, i tych, które historii dopiero zaczynają się uczyć. Przeznaczona do samodzielnego czytania przez dzieci starsze i do czytania przez opiekunów dzieciom młodszym – zachęcająca do lektury familijnej.

Autor tekstu jest laureatem Konkursu Literacko-Edukacyjnego „40 Pokoleń” zorganizowanego przez Muzeum Historii Polski w 2018 roku. To wieloletni nauczyciel historii z Pomorza Gdańskiego, mający w dorobku dwie powieści historyczne.

Autor: Mariusz W. Kliszewski

Ilustracje: Ewa Pazyna

Opracowanie graficzne: Jakub Jakubowski

Wydawca: Muzeum Historii Polski w Warszawie

ISBN 978-83-65248-60-2

Cena: 39 zł

Liczba stron: 68

Format: 205 x 290 mm

Oprawa: półtwarda

Książka do kupienia w sklepie internetowym MHP.

2022-07-01