Polityka czy propaganda. PRL wobec historii

Polityka czy propaganda. PRL wobec historii to zbiór tekstów dotyczących wykorzystywania tematyki historycznej w szeroko rozumianej propagandzie czasów PRL.
Książka zawiera syntetyczne odpowiedzi na pytanie, jak wyglądała i jak zmieniała się „polityka historyczna” komunistycznej władzy. Piszą o tym m.in. Antoni Dudek, Andrzej Nowak i Błażej Brzostek. Mowa też o tym jak i komu władza rozdawała ordery, jak wpływała na obraz historii w kulturze, jak odzyskiwała zagrabione przez okupantów w czasie ostatniej wojny dobra kultury.

Kilka artykułów z tej książki udostępniamy w repozytorium naukowym CEON na licencji CC-BY-NC:

- Robert Kostro, Polityka, historia, propaganda https://depot.ceon.pl/handle/123456789/12074
- Rafał Habielski, Przeszłość i pamięć historyczna w życiu kulturalnym PRL. Kilka uwag wstępnych https://depot.ceon.pl/handle/123456789/12072
- Antoni Dudek, Wybrane czynniki historyczne wpływające na politykę władz PRL https://depot.ceon.pl/handle/123456789/12080
- Małgorzata Żaryn, Polityka historyczna w edukacji w PRL https://depot.ceon.pl/handle/123456789/12073


 
Nakład wyczerpany