Wyniki programu „Patriotyzm Jutra” Edycja 2022 z odwołaniami

Muzeum Historii Polski już po raz czternasty przyznało dofinansowania w ramach programu „Patriotyzm Jutra” Edycja 2022. Program wspiera fundacje, stowarzyszenia, biblioteki, domy kultury, muzea regionalne z całej Polski, skupiające się na pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa, historii oraz kultury.


Spośród 641 nadesłanych zgłoszeń Zespół Sterujący w trybie konkursowym zdecydował o przyznaniu dofinansowań na realizację 117 zadań na łączną kwotę 3,9 mln złotych. Dofinansowaniami w wysokości od 5 tys. do 63 tys. złotych wsparto realizację różnorodnych działań edukacyjno-animacyjnych, popularnonaukowych czy upamiętniających lokalne i ogólnopolskie wydarzenia historyczne. Wśród złożonych wniosków są warsztaty, spacery historyczne, wystawy czasowe, gry terenowe, wywiady i spotkania ze świadkami historii, spektakle, działania artystyczne i edukacyjne, kampanie i akcje społeczne, a także portale internetowe promujące historię. Są to zarówno projekty lokalne, obejmujące zasięgiem jedną miejscowość, gminę czy województwo, jak i działania ogólnopolskie.

Program „Patriotyzm Jutra” wspiera cenne inicjatywy, popularyzuje historię Polski w sposób nieszablonowy, wykorzystuje współczesne media jako środki przekazu. Projekty odznaczają się nowatorskim podejściem do tematu patriotyzmu, aktywują uczestników i lokalne społeczności. W realizację zadań zaangażowani są specjaliści, pasjonaci historii oraz doświadczeni animatorzy.

W załącznikach publikujemy listę wniosków rozpatrzonych pozytywnie, listę wniosków niedofinansowanych oraz listę wniosków zawierających błędy formalne.

Wyniki (po rozpatrzeniu odwołań):

Prezentujemy również członków Zespołu Sterującego Programu PJ 2022.

„Patriotyzm Jutra” to ogólnopolski program dotacyjny realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego operatorem od 2009 roku jest Muzeum Historii Polski. Program wspiera nowoczesne inicjatywy edukacyjne i artystyczne, które promują postawy patriotyczne i obywatelskie oraz w niebanalny sposób zachęcają do poznawania i badania historii, także tej lokalnej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, samorządowe instytucje kultury, koła gospodyń wiejskich i spółdzielnie socjalne.

Odwołania

Wnioskodawcy, których zadania uzyskały ocenę końcową od 50 do 81 pkt, ale nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania, mogą skorzystać z procedury odwoławczej. Odwołanie należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem systemu Witkac.pl w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia opublikowania informacji o rozstrzygnięciu konkursu.

Jedynie wnioski kwalifikujące się do odwołania będą miały aktywną zakładkę „Odwołanie” na koncie Wnioskodawcy. Potwierdzenie złożenia odwołania w wersji papierowej nie jest wymagane.

Proszę o zapoznanie się z instrukcją: Instrukcja złożenia odwołania

Informacji dotyczących Programu udzielają koordynatorki:

Aneta Stawińska, e-mail: aneta.stawinska@muzhp.pl, tel.: 22 211 90 72

Agnieszka Piątkowska, e-mail: agnieszka.piatkowska@muzhp.pl, tel.: 22 211 90 10

2022-05-11