Wystawa o Wiesławie Chrzanowskim w Sejmie

28 kwietnia, w przeddzień 10. rocznicy śmierci prof. Wiesława Chrzanowskiego, w Nowym Domu Poselskim na terenie Sejmu RP została otwarta wystawa „Polityk. Prawnik. Mistrz. Wiesław Chrzanowski (1923–2012)”, przygotowana przez Muzeum Historii Polski. W uroczytym otwarciu ekspozycji uczestniczyli wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Kidawa-Błońska, sekretarz stanu MKiDN dr Jarosław Sellin, prof. Paweł Skibiński, dyrektor MHP Robert Kostro, były marszałek Sejmu RP Marek Jurek i dr hab. Aleksander Hall.


Wiesław Chrzanowski był politykiem, jednym z czołowych przedstawicieli nurtu chrześcijańsko-narodowego w XX wieku. Profesor prawa, żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej - AK i uczestnik powstania warszawskiego, po wojnie współpracownik chadeckiego „Tygodnika Warszawskiego”, więzień stalinowski, współpracownik bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego, mentor, wychowawca i przyjaciel licznej grupy polityków centroprawicowych, w tym szczególnie członków opozycyjnego Ruchu Młodej Polski, doradca „Solidarności”, współzałożyciel i wieloletni przewodniczący Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, Marszałek Sejmu RP I kadencji (1991-92) i Minister Sprawiedliwości RP. Kawaler Orła Białego.

"Profesor Wiesław Chrzanowski potrafił ludzi łączyć, a nie dzielić. Jego głos zawsze się liczył, niezależnie od zajmowanego stanowiska, czy pełnionej funkcji. Był po prostu dobrym prawdziwym autorytetem i wybitną osobowością nie tylko ruchu chrześcijańsko-narodowego.

Dlatego cieszę się z tej ekspozycji, w mojej opinii potrzebnej i ważnej. Warto bowiem przybliżyć tę wybitną postać, szczególnie młodym pokoleniom Polaków" - przekazała w liście marszałek Sejmu RP, Elżbieta Witek czytanym przez wicemarszałek Sejmu RP Małgorzatę Kidawę-Błońską.

Ekspozycja na kilkunastu planszach przybliża wielowymiarową działalność prof. Chrzanowskiego: udział w konspiracji w czasie wojny i okupacji, powojenne prześladowania, wreszcie działalność naukową, społeczną i polityczną oraz służbę publiczną w wolnej Polsce.

"Ruch Młodej Polski funkcjonował już od połowy lat 70. Jednym z mistrzów ideowych, politycznych tego ruchu był właśnie profesor Wiesław Chrzanowski. W ponurej rzeczywistości lat 70., 80. był nauczycielem, osobą, która przenosiła do środowisk wybijających się na niezależną myśl i działalność, tradycję czy wręcz mit II Rzeczpospolitej i ruchu politycznego, który profesor Wiesław Chrzanowski reprezentował, czyli tradycji ruchu myśli narodowej" - zaznaczył sekretarz stanu MKiDN Jarosław Sellin.

"Wiesław Chrzanowski był dobrym duchem polskiego parlamentaryzmu. Swoją osobą wcielał wszystkie wartości demokracji parlamentarnej" - powiedział były Marszałek Sejmu RP Marek Jurek.

Szczególną wartością wystawy są fotografie i dokumenty z rodzinnego archiwum Wiesława Chrzanowskiego – dotychczas rzadko lub w ogóle niepublikowane. Odsłaniają kulisy dzieciństwa, które późniejszy polityk spędzał między warszawskim mieszkaniem a rodzinnym majątkiem w Boczkach, zapoznają z przyjaciółmi i politycznymi uczniami profesora, ukazują go podczas górskich wypraw, a nawet porządków w domu.

"Wiesław Chrzanowski politykę rozumiał w duchu Arystotelesa. Uważał, że jest ona formą etycznego realizowanie się człowieka. Był jak najdalszy od narzekania, od sprowadzana polityki do partyjniactwa i postrzegana jako coś niskiego.

Profesor nie nastawiał się na szybkie sukcesy. Był człowiekiem, który - mówiąc słowami Rabindranatha Tagore - „sadził drzewa, wiedząc, że nigdy nie usiądzie w ich cieniu”. W rozmowach z Wiesławem Chrzanowskim sprawy taktyki i władzy nigdy nie odgrywały pierwszoplanowej roli. Zawsze najważniejsze były zasady polityki, wartościach, kwestia tradycji, rozważań o dobru Polski" - powiedział dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro.

„To była niezwykle bogata osobowość, ujmująca. Wspaniały nauczyciel, mistrz. Ale chyba ma rację jego biograf, czyli Roman Graczyk, mówiąc, że chyba taką cechą, która najbardziej była dla niego charakterystyczna była wierność. Wierność zarówno ideałom, jak i ludziom tym, z którymi szedł przez życia, najbliższym przyjaciołom, towarzyszom broni, których stracił, w tym brata tak dla niego ważnego. Ale również później wierność swoim wychowankom" - zaznaczył prof. Aleksander Hall.

Scenariusz: prof. Tomasz Sikorski, współpraca: dr Barbara Świtalska-Starzeńska, Tomasz Wiścicki, projekt graficzny: Jacek Świderski.

Partnerem wystawy jest Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego.

Wystawa dostępna będzie do 3 maja 2022 r.

Na obchody 10. rocznicy śmierci prof. Wiesława Chrzanowskiego marszałka Sejmu RP I Kadencji składają się również:

28 kwietnia (czwartek)

godz. 18.00 – wieczór wspomnień o Wiesławie Chrzanowskim (Centrum Edukacyjne Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej, ul. Andersa 20, Warszawa)

29 kwietnia (piątek)

godz. 10.00 – konferencja poświęcona myśli Wiesława Chrzanowskiego (Centrum Edukacyjne Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej, ul. Andersa 20, Warszawa)

godz. 16.00 – premiera internetowa filmu „Mistrz i przyjaciel. Wiesław Chrzanowski” (prod. Muzeum Historii Polski, 2022), dostępny na kanale YouTube oraz Facebook Muzeum Historii Polski

godz. 19.00 – msza św. w intencji śp. Wiesława Chrzanowskiego (Bazylika Archikatedralna pw. św. Jana Chrzciciela, ul. Świętojańska 8, Warszawa)

Obchody przygotował komitet w składzie: Marek Jurek, Robert Kostro, Robert Kuraszkiewicz, Ewa i Piotr Miereccy, prof. Paweł Skibiński, prof. Jan Żaryn.

 

Fot. MHP/Maciej Cioch.

2022-04-26