Ruszyła XIV edycja Programu Patriotyzm Jutra

Szanowni Państwo,

ogłaszamy nabór wniosków do ogólnopolskiego programu grantowego „Patriotyzm jutra” - edycja 2022, który ma na celu pomoc w realizacji projektów związanych z szeroko pojętą edukacją historyczną, popularyzacją ważnych wydarzeń dziejowych, czy tworzeniem innowacyjnych narzędzi dydaktycznych. To tylko przykłady działań, których katalog – choć zamknięty – daje możliwość realizacji przedsięwzięć bardzo różnorodnych, zarówno w swej tematyce jak i formie. Działania te mogą mieć zarówno oddziaływanie ogólnopolskie, jak i lokalne, skierowane do lokalnej społeczności odbiorców, którzy interesują się przeszłością swojej małej ojczyzny.

Do składania wniosków zapraszamy samorządowe instytucje kultury (m.in. muzea regionalne, biblioteki, ośrodki kultury), organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia), spółdzielnie socjalne oraz koła gospodyń wiejskich. Mamy nadzieję, że różnorodność podmiotów uprawnionych do składania wniosków pozwoli dotrzeć do możliwie szerokiego grona odbiorców i zaowocuje ciekawymi i innowacyjnymi projektami angażującymi lokalne społeczności we wszystkich rejonach Polski.

Przed złożeniem wniosku prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem, jak i wzorem wniosku, które, mamy nadzieję, ułatwią Państwu przygotowanie aplikacji.

UWAGA! Tegoroczny nabór wniosków odbywa się w nowym systemie WITKAC: www.witkac.pl

Wnioski należy składać do 14 marca 2022 roku do godziny 23:59.

Rozpatrzenie wniosków nastąpi w ciągu 60 dni od zakończenia naboru.

Na etapie naboru wnioskodawcy nie są zobowiązani do składania jakichkolwiek dokumentów w formie papierowej.

„Patriotyzm Jutra” jest programem realizowanym od 2006 roku ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum Historii Polski jest jego operatorem od 2009 roku. W latach 2009-2021 rozdysponowano 36 mln złotych i dofinansowano ponad 1400 projektów. Zgłoszono blisko 11 000 projektów z całej Polski.

W ubiegłorocznej edycji programu Muzeum udzieliło dofinansowania 124 zadaniom, poświęconym różnorodnym dziedzinom historii: historii politycznej, gospodarczej, historii nauki i techniki, a także historii społecznej, historii życia codziennego. Ze względu na sytuację pandemiczną część zadań była realizowana on-line.

Dodatkowych informacji i wskazówek udzielają koordynatorki programu:

Aneta Stawińska, e-mail: aneta.stawinska@muzhp.pl, tel.: 22 211 90 72

Agnieszka Piątkowska, e-mail: agnieszka.piatkowska@muzhp.pl, tel.: 22 211 90 10

Życzymy Państwu powodzenia i zapraszamy do współpracy!

 

Załączniki:

Regulamin Programu Patriotyzm Jutra edycja 2022

Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu

Załącznik nr 2 do Regulaminu Programu

Załącznik nr 3 do Regulaminu Programu

Załącznik nr 4 do Regulaminu Programu

Załącznik nr 5 do Regulaminu Programu

Załącznik nr 6 do Regulaminu Programu

Załącznik nr 6 do Regulaminu Programu (wersja edytowalna)

Klauzula informacyjna 2022

Wniosek przykładowy

 

 

2022-02-11