Zakończyła się konferencja Muzeum Historii Polski

„Żeby zachować pamięć o tych wydarzeniach (związanych z II wojną światową – przyp. red.), żeby tej historii i jej uczestnikom oddać sprawiedliwość trzeba nieustannie podejmować trud sięgania do źródeł i krytycznej refleksji nad nimi.
Trzeba na różnych poziomach i za pomocą różnych narzędzi interpretacyjnych wchodzić w twórczy dialog z tym, co pozostało po przeszłości, nawet za cenę trudnych niekiedy do emocjonalnego zaakceptowania konstatacji” – napisał podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomasz Merta do uczestników międzynarodowej konferencji naukowej „Kampania Polska 1939. Polityka - Społeczeństwo - Kultura”. W konferencji zorganizowanej przez Muzeum Historii Polski  w Warszawie w dniach 16 i 17 października 2009 r. wzięło udział ponad 80  referentów w tym prawie 30 wybitnych historyków z zagranicy.  Obrady odbywały się w gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego i w Instytucie Historycznym UW.

DSC_0144.NEF_.jpg
DSC_0153.jpg
Robert Kostro, dyrektor MHP otworzył konferencję
DSC_0154.NEF_.jpg
DSC_0162.NEF_.jpg
Po lewej dr Marek Piotr Deszczyński, po prawej: dr hab. Piotr Maciej Majewski (IH UW)
DSC_0167.NEF_.jpg
Andrzej Przewoźnik, Sekretarz Generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
DSC_0189.NEF_.jpg

fotografie: Piotr A. Wasiak
2009-10-16