Richard Butterwick - Die Verfassung vom 3. Mai 1791

Muzeum Historii Polski, we współpracy z Centrum Badań Historycznych w Berlinie, Instytutem Polskimi oraz Instytutem Pileckiego Berlin wydało książkę "Die Verfassung vom 3. Mai 1791. Das Vermächtnis des Polnisch-Litauischen Unionsstaats" będącą niemieckojęzyczną wersją publikacji "Konstytucja 3 Maja. Testament Rzeczypospolitej Obojga Narodów" prof. Richarda Butterwicka.


Książka wybitnego badacza osiemnastowiecznych dziejów Rzeczypospolitej przybliża czytelnikom najważniejsze wydarzenia epoki oraz dogłębnie analizuje okoliczności uchwalenia w maju 1791 roku Ustawy rządowej oraz sam dokument. Autor omawia również znaczenie Konstytucji dla kolejnych pokoleń, aż po wiek XX.

Darmowy ebook "Die Verfassung vom 3. Mai 1791" dostępny jest pod tym linkiem. 

Richard Butterwick jest profesorem historii Polski i Litwy na Uniwersytecie Londyńskim. Opublikował m.in. książki Stanisław August a kultura angielska (2000), Polska rewolucja a Kościół katolicki 1788−1792 (2012) i The Polish-Lithuanian Commonwealth 1733−1795: Light and Flame (2020)

 

 

2021-12-01