Zaproszenie do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej Recovering Europe’s Parliamentary Culture, 1500-1700: Concepts, Methods, Approaches

Zaproszenie do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej Recovering Europe’s Parliamentary Culture, 1500-1700: Concepts, Methods, Approaches (Kraków, 22-24 czerwca 2022).

Interdyscyplinarna międzynarodowa konferencja naukowa będzie poświęcona kulturze wczesnonowożytnych europejskich zgromadzeń parlamentarnych. Jednym z jej celów będzie refleksja nad tym, w jaki sposób kultura ta wyrażała się w języku, piśmiennictwie, ikonografii i praktykach symbolicznych.

Pomimo licznych różnić pod względem swojej organizacji, zwyczajów i funkcji, europejskie zgromadzenia parlamentarne miały wiele wspólnych elementów, które przyczyniły się do powstania wspólnej europejskiej tradycji. Ta stanowi dziś przedmiot zainteresowania nie tylko badaczy zajmujących się historią poszczególnych państw, prawa i ustroju, ale także traktujących ciała przedstawicielskie jako samoistne zjawisko kulturowe. Planowana konferencja ma być okazją dla zaprezentowania najnowszych badań dotyczących wczesnonowożytnych zgromadzeń parlamentarnych w takim właśnie kontekście.

Muzeum Historii Polski jest partnerem wydarzenia.

 

Szczegóły w CfP.

2021-11-24