Czy biznes potrzebuje historii? - ekspercki panel MHP na Kongresie Patriotyzmu Ekonomicznego

"Czy biznes potrzebuje historii?" Na to pytanie, będące jednocześnie nazwą panelu odpowiedzieli eksperci Muzeum Historii Polski podczas tegorocznego Kongresu Patriotyzmu Ekonomicznego. 


10 listopada 2021 roku w Warszawie odbył się Kongres Patriotyzmu Ekonomicznego. Jednym z punktów programu był panel: "Czy biznes potrzebuje historii?". W dyskusji udział wzięli: Robert Kostro - dyrektor Muzeum Historii Polski, prof. dr. hab Michał Kopczyński - historyk gospodarki, redaktor naczelny miesięcznika „Mówią Wieki”, pracownik naukowy MHP oraz Lena Dąbkowska - dyrektor Muzeum Gazowni Warszawskiej. Za moderację dyskusji odpowiadał dr Maciej Słęcki z MHP.

 

Cel panelu:

Proponowany temat może wydawać się nieco ekscentryczny, bo wszelka działalność biznesowa odbywa się w teraźniejszości, a planami wybiega w przyszłość. Tym niemniej także w tej dziedzinie duże znaczenie odgrywają takie kategorie jak tradycja, doświadczenie, pamięć instytucjonalna, wzorce i inspiracje. Te zaś należą do historii, bo określa je to, co już się wydarzyło.

Celem panelu jest więc odpowiedź na pytanie czy, albo wprost dlaczego historia potrzebna jest biznesowi. Co konkretnie z doświadczeń historycznych może być potrzebne w budowaniu przedsięwzięć gospodarczych? Czy historia jest źródłem pewnego kapitału doświadczeń, inspiracji, wzorców? Czy umacnia ciągłość biznesu i ułatwia jego planowanie? A może sama jest produktem, który kreuje własny, specyficzny rynek i walutę?

Jak więc opowiadać historię współczesnym przedsiębiorcom? Jak opowiedzieć o doświadczeniach poprzednich epok, żeby zainspirować i wskazać drogę w przyszłość? To właśnie zadanie, z którym zmierzą się paneliści.

Program panelu:

1. Historia gospodarcza Polski.

Czy Polska gospodarka ma jakąś specyfikę, ukształtowaną przez historię; jakieś specyficzne uwarunkowania historyczne?

2. Czy biznesowi potrzebna jest historia?

Historia to zawsze jakaś kontynuacja. Jakie znaczenie ma ciągłość, dziedziczność, rodzinność? Czy w Polsce były wielkie „dynastie” biznesowe? Czy można je budować dziś i w przyszłości? Czy dziedziczyć można tylko własność, czy ważne jest także dziedziczenie wzorców, dobrych zwyczajów, kultury organizacyjnej?

3. Czy historia może być produktem?

Rynek kultury jako rynek komercyjny; czas i uwaga jako współczesna waluta. Jak „sprzedać” historię, czyli o współpracy placówek kultury z biznesem. Jakie są granice komercjalizacji?

Polityka historyczna a biznes – jak motywować, inspirować, uczyć przez historię? Co w tej dziedzinie mają do zaproponowania instytucje kultury, muzea, uczelnie?

2021-11-10