Debata: „Poszukiwanie dialogu litewsko-polskiego: (nie) wyciągnięte wnioski”

„Poszukiwanie dialogu litewsko-polskiego: (nie) wyciągnięte wnioski” to tytuł konferencji historycznej zorganizowanej przez Polsko Litewską Izba Handlową oraz Instytut Historii Litwy. Wśród prelegentów znaleźli się dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro, prof. dr hab. Michał Kopczyński oraz prof. dr hab. Alvydas Nikžentaitis członek rady MHP.


Pierwszy panel „Co się zmieniło w interpretacji dawnej historii?”. Dyskusję prowadzą prof. Michał Kopczyński, prof. Andrzej Zakrzewski, prof. Alfredas Bumblauskas, dr Gintautas Sliesoriūnas.  Moderator prof. dr hab. Alvydas Nikžentaitis

Drugi panel „Konfrontacje z historią i pamięcią XX wieku”. Dyskutują Robert Kostro, dr hab. Krzysztof Buchowski, doc. dr Andrzej Pukszto. Moderator dr Algimantas Kasparavičius

Trzeci panel „Co dalej? Przykłady współpracy polsko-niemieckiej i niemiecko-francuskiej” Dyskutują prof. dr hab. Alvydas Nikžentaitis, prof. Alfredas Bumblauskas, prof. Michał Kopczyński, dr Dominik Pick. Moderator doc. dr Aurimas Švedas 

Zapis debaty dostępny jest na profilu Facebook Wilno Live.

Partner projektu: Ambasada RP na Litwie
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach wsparcia Polonii i Polaków za granicą za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”

 

2021-10-12