Premiera internetowej wystawy o Norwidzie

W ramach 200-lecia urodzin Cypriana Kamila Norwida Muzeum Historii Polski przygotowało internetową wystawę pt. „Norwid. Próba biografii (Liryk, ironista, świadek. Dwieście lat samotności)”. Ekspozycja poświęcona pamięci poety, malarza i rzeźbiarza jest dostępna w polskiej i angielskiej wersji językowej na międzynarodowej platformie Google Arts&Culture.


Wystawa do obejrzenia tutaj: LINK
Wystawa docelowo składać się będzie z czterech modułów. Pierwszy z nich poświęcony jest dramatycznej biografii Norwida. Poeta większość życia spędził na obczyźnie: nie był typowym emigrantem politycznym, wyjechał z Warszawy z myślą o poznawaniu świata i studiach, ale krytyczne wypowiedzi o zaborcach zamknęły przed nim możliwość powrotu. Również za granicą jednak nie dane mu było spełnienie artystyczne − duża część jego tekstów pozostała niewydana, zaginęło wiele grafik i rysunków. Współcześni mu czytelnicy i krytycy nie potrafili rozpoznać wielkości dzieła Norwida − pozostaje on w kulturze polskiej niemal emblematyczną postacią artysty „odkrytego po śmierci”.

O tym − czyli o recepcji jego dzieła, obecnych w nim (często nieoczywistych) znaczeniach, o kręgu bliskich i przyjaciół Norwida − opowiadają kolejne moduły wystawy. Nie mają one jednak ambicji zaprezentowania gigantycznego dorobku polskiej i europejskiej norwidologii − dorobku pomnożonego jeszcze przez liczne inicjatywy, podejmowane w roku 2021, ogłoszonym przez Sejm RP Rokiem Norwida. Chodzi raczej o przypomnienie najważniejszych wątków życia, sztuki i recepcji artysty. Na platformie Google Arts&Culture najłatwiej to uczynić, publikując materiały graficzne. Twórcy wystawy poszli tym tropem, wykorzystując największy zbiór rękopisów, pierwodruków oraz rysunków Cypriana Kamila Norwida, zgromadzony przez Bibliotekę Narodową.

Koncepcja i teksty: Wojciech Stanisławski.

Kwerenda i research: Helena Sienkiewicz-Więcław.

2021-09-28
Podobne materiały, które mogą Cię zainteresować: