Informacje o wynikach rekrutacji

Specjalista w Dziale Organizacyjnym

Informacja o wynikach rekrutacji.

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji na stanowisko Specjalisty w Dziale Organizacyjnym (MHP/DO-A/04/2021) została wybrana:

Pani Katarzyna Rysler-Kamińska

Dokonując wyboru kandydata, kierowano się posiadanym wykształceniem, doświadczeniem oraz wynikami rozmowy kwalifikacyjnej. Pani Katarzyna Rysler-Kamińska w najwyższym stopniu spełnia oczekiwania stawiane dla osoby na stanowisku Specjalisty w Dziale Organizacyjnym.

Specjalista ds. koordynacji projektów wystawienniczych

Informacja o wynikach rekrutacji.

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. koordynacji projektów wystawienniczych (nr ref. MHP/DBWS/04/2021) została wybrana:

Pani Aleksandra Grabowska

Dokonując wyboru kandydata, kierowano się posiadanym wykształceniem, doświadczeniem oraz wynikami rozmowy kwalifikacyjnej. Pani Aleksandra Grabowska w najwyższym stopniu spełnia oczekiwania stawiane dla osoby na stanowisku Specjalisty ds. koordynacji projektów wystawienniczych.

 

Główny Specjalista ds. obsługi klienta w Dziale Promocji

Informacja o wynikach rekrutacji

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji na stanowisko Główny Specjalista ds. obsługi klienta w Dziale Promocji (nr ref. MHP/PR/04/2021) została wybrana:

Pani Aleksandra Zagrodzka

Dokonując wyboru kandydata, kierowano się posiadanym wykształceniem, doświadczeniem oraz wynikami rozmowy kwalifikacyjnej. Pani Aleksandra Zagrodzka w najwyższym stopniu spełnia oczekiwania stawiane dla osoby na stanowisku Główny Specjalista ds. obsługi klienta w Dziale Promocji.

 

 

 

Aktualnie prowadzone procesy rekrutacyjne:

Specjalista ds. przygotowania i realizacji wystaw (nr ref. MHP/DPKZ/04/2021)

Specjalista w Dziale Organizacyjnym (nr ref. MHP/DO-K/04/2021)

Specjalista w Dziale Zbiorów (nr ref. MHP/DZ/04/2021)

Specjalista ds. Personalnych (nr ref. MHP/DKP/04/2021)

Specjalista ds. koordynacji projektów wystawienniczych (nr ref. MHP/DBWS/04/2021)

Specjalista w Dziale Edukacyjnym (nr ref. MHP/EDU/04/2021)

Specjalista ds. koordynacji wolontariatu (nr ref. MHP/EDU-W/04/2021)

Główny Specjalista ds. Informatycznych w Dziale Organizacyjnym (nr ref. MHP/DO/04/2021/IT-GS)

Specjalista ds. Informatycznych w Dziale Organizacyjnym (nr ref. MHP/DO/04/2021/IT)

Główny Specjalista ds. technicznych w Dziale Inwestycji (nr ref. MHP/DI/04/2021/DT)