Zakup książek, fotografii, dokumentów i pamiątek po ambasadorze Michale Sokolnickim i jego małżonce Irenie Sokolnickiej

2021-05-20