Polska na tle Europy XVI-XVII wieku

Konferencja „Polska na tle Europy XVI-XVII wieku” była pierwszym naukowym sympozjum organizowanym przez Muzeum Historii Polski w Warszawie. W wyniku konferencji powstał niezwykle interesujący materiał naukowy prezentowany w postaci książki Polska na tle Europy.
Jej zawartość jest zarówno przeglądem stanu aktualnych badań, jak i efektem długoletniej pracy naukowej wybitnych uczonych. Może ona prowokować do dyskusji, inspirować do dalszych badań naukowych oraz do wytyczania nowych wyzwań badawczych.

Zasadniczym celem konferencji, co zostało zawarte w publikacji, była dyskusja specjalistów na temat sposobów rozumienia doświadczeń dziejowych z okresu XVI-XVII w. oraz ukazanie dróg interpretacji doświadczeń dawnej Rzeczypospolitej na tle Europy, z uwzględnieniem perspektywy badaczy polskich oraz uczonych pochodzących z krajów współtworzących niegdyś Rzeczypospolitą.

Cena: 21 zł (w tym 5% VAT) + koszt wysyłkiCena: 21 zł (w tym 5% VAT) + koszt wysyłki
Książka udostępniona nieodpłatnie w repozytorium naukowym CEON: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/12054
Materiały z konferencji są nieodpłatnie udostępnione w Internecie: http://ngoteka.pl/handle/item/281