Znamy wyniki XIII edycji PATRIOTYZMU JUTRA

Muzeum Historii Polski już po raz trzynasty przyznało dofinansowania w ramach programu „Patriotyzm Jutra”. Program wspiera lokalne fundacje i stowarzyszenia, biblioteki, domy kultury, regionalne muzea z całej Polski skupiające się na pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa, historii oraz kultury.


Spośród blisko 1 000 nadesłanych zgłoszeń, Zespół Sterujący zdecydował w trybie konkursowym o przyznaniu dotacji na realizację 112 projektów, na łączną kwotę prawie 3,9 mln złotych. Dofinansowaniami w wysokości od 5 000 do 63 000 zł wsparto realizację różnorodnych działań edukacyjno-animacyjnych aktywizujących uczestników poprzez współdziałanie i interakcję, popularnonaukowych czy upamiętniających lokalne i ogólnopolskie wydarzenia historyczne. Między innymi są to akcje artystyczno-historyczne, warsztaty, spacery, wystawy czasowe, spektakle, kampanie i akcje społeczne, spotkania ze świadkami historii, a także portale internetowe promujące historię. Są wśród nich zarówno projekty lokalne, obejmujące zasięgiem jedną miejscowość lub gminę, jak i działania ogólnopolskie.

Wszystkie one odznaczają się nieszablonowym podejściem do tematu, stymulują aktywność uczestników, a w ich realizację zaangażowani są specjaliści oraz doświadczeni animatorzy.

Projekty w Programie „Patriotyzm Jutra” w 2021 roku oceniane były przez Zespół Sterujący w składzie:

 1. Anna Piekarska, Zastępca Dyrektora Muzeum (przewodnicząca)
 2. prof. Jolanta Choińska-Mika, Uniwersytet Warszawski
 3. Anna Czyżewska, Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna
 4. Adam Hlebowicz, Instytut Pamięci Narodowej
 5. dr Marcin Komosa, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
 6. prof. Michał Kopczyński, Muzeum Historii Polski, Uniwersytet Warszawski
 7. dr hab. Andrzej Korytko, Polskie Towarzystwo Historyczne
 8. Jan Kowalski, Biuro Programu Niepodległa
 9. dr Joanna Kubicka, Uniwersytet Warszawski
 10. Tomasz Laskus, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
 11. Maciej Ogórek, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
 12. Mateusz Powązka, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych
 13. dr hab. Paweł Skibiński, Uniwersytet Warszawski
 14. dr Paweł Ukielski, Muzeum Powstania Warszawskiego
 15. dr hab. Rafał Wiśniewski, Narodowe Centrum Kultury

W załącznikach publikujemy listę wniosków rozpatrzonych pozytywnie, listę wniosków niedofinansowanych oraz wykaz wniosków, które zawierały błędy formalne.

 Wyniki:

 „Patriotyzm Jutra” to ogólnopolski program grantowy realizowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, którego Muzeum Historii Polski jest operatorem od 2009 roku. Program wspiera nowoczesne inicjatywy edukacyjne i artystyczne, które promują postawy patriotyczne i obywatelskie oraz w niebanalny sposób zachęcają do poznawania i badania historii, także lokalnej.

O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, samorządowe instytucje kultury, koła gospodyń wiejskich i spółdzielnie socjalne.

 

Informacje dotyczące programu będą udzielane przez koordynatorki:

Aneta Stawińska, e-mail: aneta.stawinska@muzhp.pl, tel.: 22 211 90 72

Małgorzata Lewińska, e-mail: malgorzata.lewinska@muzhp.pl, tel: 22 211 90 10

 

2021-04-30