Debata wokół książki "Powstania Śląskie. Polityka, historia, pamięć"

Muzeum Historii Polski oraz Instytut Śląski w Opolu zapraszają w środę 5 maja o godzinie 13.00 na debatę online wokół wydanej właśnie książki „Powstania Śląskie. Polityka, historia, pamięć”. Spotkanie będzie można obejrzeć  na profilu MHP na Facebooku oraz kanale YouTube MuzHPtv. 


Tom Powstania Śląskie. Polityka, historia, pamięć”, pod redakcją prof. dr. hab. Michała Kopczyńskiego oraz dr. Bartosza Kuświka, prezentuje eseje dwunastu wybitnych badaczy zajmujących się dziejami ŚląskaWspólnie tworzą szeroką panoramę historii Śląska od średniowiecza, aż po burzliwy wiek XX. Na tych terenach polskość odrodziła się nie po stu latach zaborów, ale po ponad pięciu stuleciach funkcjonowania poza granicami państwa polskiego. 

Spotkanie będzie poświęcone m.in. specyfice tego regionu wynikającej z jego historii, a także analizie faktu, że Powstania Śląskie były – podobnie jak Powstanie Wielkopolskie − zrywem niepodległościowym, który przyniósł wymierne efekty.  

W debacie wezmą udział: prof. dr hab. Michał Kopczyński (Muzeum Historii Polski), dr hab. Cecylia Leszczyńska (Uniwersytet Warszawski), a także w roli moderatora dr Mikołaj Mirowski. 

„Postanowiliśmy w książce wyjść poza narrację podręcznikową – sięgnąć znacznie dalej w przeszłość Śląska i wyjść poza rok 1921” – podkreśla prof. dr hab. Michał Kopczyński, redaktor naukowy zbioru studiów, upamiętniającego powrót Górnego Śląska do Polski. 

Poszczególne rozdziały książki „Powstania Śląskie. Polityka, historia, pamięć” przybliżają czytelnikom bardziej szczegółowe zagadnienia, m.in. sytuację na Śląsku w przededniu wybuchu I wojny światowej, przebieg walk powstańczych, pozycję ustrojową Śląska w niepodległej Polsce oraz funkcjonowanie pamięci o Powstaniach Śląskich w literaturze i sztuce.  

Jak zauważa dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro Powstania Śląskie oraz śląskie doświadczenia walki o niepodległość są wciąż niedoceniane w kontekście całokształtu walki o niepodległość: „Trzy Powstania Śląskie wymagają pochylenia się zarówno nad specyfiką regionu, w którym polskość odrodziła się nie po stu latach zaborów, ale po ponad pięciu stuleciach funkcjonowania poza granicami polskiej państwowości. Warto przyjrzeć się temu fenomenowi nie tylko ze względu na ciekawe zwyczaje regionalne czy ślonskom godkę, ale również ze względu na fascynujący, pełen godności robotniczy, a zarazem konserwatywny śląski etos”. 

Książka wydana w Roku Powstań Śląskich nakładem Muzeum Historii Polski oraz Instytutu Śląskiego w Opolu z okazji 100. rocznicy plebiscytu oraz III Powstania Śląskiego.  

Powstania Śląskie. Polityka, historia, pamięć, red. naukowa Michał Kopczyński, Bartosz Kuświk, Opole−Warszawa 2021, Wydawcy: Muzeum Historii Polski, Instytut Śląski w Opolu.

Książka dostępna w internetowym sklepie muzealnym: TUTAJ

***

dr hab. Cecylia Leszczyńska (Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego) Historyk gospodarczy, pracownik Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się historią gospodarczą XIX i XX wieku, w szczególności okresu Drugiej Rzeczypospolitej, statystyką historyczną oraz historią finansów. Jest autorką/współautorką około 100 publikacji, m.in.: Wzrost gospodarczy ziem polskich w okresie pierwszej globalizacji (1870‑1910), „Ekonomista” 2018/2; Level of living of Polish citizens in the interwar period, and its diversification, „RDSiG” 2016; Polska polityka pieniężna i walutowa w latach 1924‑1936 (2013); Historia Polski w liczbach. Polska w Europie (2014). 

prof. dr hab. Michał Kopczyński (Muzeum Historii Polski, Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego) Ur. 1964; magisterium na UW 1989, doktorat i habilitacja tamże: 1997 i 2006. Zatrudniony w Instytucie Historycznym od 1989 kolejno jako: asystent, adiunkt, profesor UW (od 2011), tytuł profesora 2019. Członek redakcji: Przeglądu Historycznego (2003-2012), Miesięcznika Historycznego Mówią wieki (1999-2012) od 2014 redaktor naczelny.  Zainteresowania badawcze: Historia gospodarcza, antropometria historyczna, demografia historyczna, historia techniki. Do najważniejszych publikacji należą: Ludzie i technika. Szkice z dziejów cywilizacji przemysłowej, Oficyna Wydawnicza Mówią Wieki, Warszawa 2009; Studia nad rodziną chłopską w Koronie w XVII-XVIII wieku, Krupski i Ska, Warszawa 1998; Historia gospodarcza ciała. Studia z dziejów biologicznego standardu życia na ziemiach polskich, Oficyna Wydawnicza Mówią Wieki, Warszawa 2018; The Polish interbella puzzle: the biological standard of living in the Second Polish Republic, 1918-39. “Economic History Review” 74 (1) 2021.  

dr Mikołaj Mirowski (prowadzący) - historyk, publicysta, współpracownik Muzeum Historii Polski. W Muzeum Powstania Warszawskiego prowadzi projekt „Warszawa dwóch Powstań”. Naukowo zajmuje się historią ZSRR lat 1917–1941, a także tematyką stosunków polsko-żydowskich; natomiast publicystycznie problematyką pamięci historycznej, jej stykiem z popkulturą a zwłaszcza filmem. Publikował m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Polityce”, „Tygodniku Powszechnym”, „Znaku” czy „Frondzie LUX”. Współpracownik „Forum Żydów Polskich” i Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, gdzie prowadzi cykl „Plus czy minus – konfrontacje historyczne”. Autor koncepcji i scenariusza programu „Pojedynki stulecia” emitowanego na antenie TVP Kultura. Od grudnia 2019 r. prowadzi na antenie TVP Historia cykl „Teatr Historii”. Wydał książki: „Rewolucja permanentna Lwa Trockiego. Między teorią a praktyką” (2013) i tom rozmów „Piłsudski (nie)znany. Historia i popkultura” (2018), redaktor naukowy pracy „Polskie zwycięstwo 1920” (2020). 

 

2021-05-04