Debata wokół książki "Konstytucja 3 Maja. Testament Rzeczypospolitej Obojga Narodów"

Z okazji 230. rocznicy Konstytucji 3 Maja Muzeum Historii Polski wydało książkę napisaną przez prof. Richarda Butterwicka. W piątek 30 kwietnia o godzinie 13.00 zapraszamy na debatę online wokół wydawnictwa: „Konstytucja 3 Maja. Testament Rzeczypospolitej Obojga Narodów”. Spotkanie będzie dostępne na profilu MHP na Facebooku oraz kanale YouTube MuzHPtv.  


Książka wybitnego badacza dziejów Rzeczypospolitej przybliża czytelnikom najważniejsze wydarzenia epoki, analizuje okoliczności uchwalenia w maju 1791 roku Ustawy rządowej oraz sam dokument. Uczestnicy spotkania będą zastanawiać się między innymi nad znaczeniem Konstytucji dla kolejnych pokoleń, aż po wiek XX.

W debacie biorą udział: 

autor książki prof. Richard Butterwick (University College London), 

dr hab. Piotr Ugniewski (Muzeum Historii Polski), 

prof. dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz (Instytut Badań Literackich PAN).

Rozmowę poprowadzi Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski

BIOGRAMY UCZESTNIKÓW DEBATY:

prof. Richard Butterwick: Profesor historii polskiej i litewskiej na Uniwersytecie Londyńskim. Studiował w Cambridge, doktoryzował się w Oksfordzie, potem wykładał historię na Queen’s University Belfast, a w 2005 przeniósł się do School of Slavonic and East European Studies na University College London. W latach 2014-2020 był szefem katedry Cywilizacji Europejskiej w Kolegium Europejskim w Natolinie. Habilitował się w Instytucie Historii PAN w 2016 r. W tym samym roku został odznaczony brązowym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Działa m.in. w Radzie Naukowym Muzeum Historii Polski, w Radzie Polskiego Słownika Biograficznego oraz w komitecie British-Lithuanian Society. Jego zainteresowania dotyczą styku dziejów polityki, kultury, religii i idei w Rzeczypospolitej w XVIII w. Autor kilku książek i kilkudziesięciu artykułów, w tym m.in. Stanisław August a kultura angielska (2000), Polska Rewolucja a Kościół katolicki 1788-1792 (2012) oraz The Polish-Lithuanian Commonwealth 1733-1795: Light and Flame (2020).

prof. Anna Grześkowiak–Krwawicz: historyk, kierownik Pracowni Literatury Oświecenia Instytutu Badań Literackich PAN; członek założyciel, a od 2013 prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym; w latach W 1999–2011 członek Komitetu Wykonawczego International Society for Eighteenth-Century Studies; od 2020 członek rady naukowej Reseau national des Maisons des Sciences de l'Homme. Główne pola badawcze to historia myśli politycznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, kultura oświecenia oraz edytorstwo źródeł osiemnastowiecznych. Opublikowała m. in. monografie: Regina libertas. Wolność w polskiej myśli politycznej XVIII wieku (Gdańsk 2006), Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pojęcia i idee (Toruń 2018). Wraz z Dominikiem Triaire przygotowała edycje Pamiętników Stanisława Augusta (Paryż 2011) oraz Considerations sur le gouvernement de Pologne Jana Jakuba Rousseau (Paryż 2021 w ramach Œuvres complètes).

dr hab. Piotr Ugniewski (Muzeum Historii Polski, Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego): studia magisterskie ukończył w IH UW w 1986, doktorat w 1997; habilitacja w 2007; od 1998 adiunkt w IH UW. Kwerendy w bibliotekach i archiwach Paryża i Lejdy. Kilkakrotny stypendysta rządu francuskiego oraz włoskiego, Maison des Sciences de l'Homme w Paryżu. Uczestnik konferencji w Londynie, Paryżu, Lyonie. Współpraca z Institut Français de Presse oraz UMR LIRE CNRS i l’Université de Lyon I oraz l’Université de Poitiers. Współpracuje z muzeami w rezydencjach królewskich: Zamek Królewski w Warszawie, Łazienki Królewskie, Wilanów. Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Problematyka badawcza: związki mediów, zwłaszcza francuskojęzycznych, z propagandą ośrodków władzy w Europie XVIII w.; relacje polsko-francuskie w XVII-XVIII w.; Polska za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego; Francja w XVII i XVIII w.

Robert Kostro (prowadzący): historyk, publicysta, od 2006 roku dyrektor Muzeum Historii Polski w Warszawie. Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował jako dyrektor Departamentu Spraw Zagranicznych w Kancelarii Premiera i szef gabinetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Był współtwórcą i dyrektorem programowym Instytutu Adama Mickiewicza. Jest m.in. członkiem Społecznego Komitetu Odbudowy Zabytków Krakowa, Rady Muzeum Narodowego w Krakowie, Rady Naukowej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, przewodniczącym Komitetu Doradczego Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność. Współredaktor (z T. Mertą) „Pamięć i odpowiedzialność” (2005), „Historia Polski od-nowa. Nowe narracje historii i muzealne reprezentacje przeszłości” (2014). Autor licznych artykułów w pracach zbiorowych oraz w czasopismach, w tym „Nowe Książki”, „Rzeczpospolita”, „Rzeczy wspólne”, „Teologia Polityczna”, „Więź”.

„Konstytucja 3 Maja nie była ostatnim akordem procesu upadku Wielkiej Rzeczypospolitej. Była przede wszystkim próbą jej ratowania i odnowy poprzez reformy, które w swej śmiałości i nowoczesnym charakterze mogły uczynić połączone Polskę i Litwę potęgą. Tylko w jednym sensie Konstytucja mogła przyspieszyć ostateczny rozbiór Rzeczpospolitej: wzmocnienie kraju było zagrożeniem dla zaborców, z Rosją na czele”. To jedna z tez, która wyłania się z syntetycznej, ale obfitującej w szczegóły książki Richarda Butterwicka, profesora historii Uniwersytetu Londyńskiego, doktora Oxfordu, naukowca specjalizującego się w historii XVIII-wiecznej Polski. 

Jak w przedmowie do książki Richarda Butterwicka pisze Robert Kostro, uchwalenie Konstytucji 3 Maja było „aktem roztropności elit, świadczącym o umiejętności porozumienia ponad podziałami, o zdolności zdiagnozowania największych bolączek ustrojowych państwa i woli ich naprawienia”.

Książka dostępna jest w języku polskim i angielskim, a kupić można ją w sklepie MHP TUTAJ

Recenzja książki dostępna na portalu Dzieje.pl

Dostępny jest również anglojęzyczny E-BOOK: TUTAJ

Muzeum jest również partnerem wydania litewskiego i ukraińskiego książki, które wkrótce ukażą się w Wilnie i w Kijowie.

2021-04-30