Czy Polska stworzyła imperium?

Czy państwo zbudowane wokół przywiązania do wolności mogło stworzyć imperium? Czy Polacy chcieli poddać się władzy imperatora? A może Polska stanowiła przeciwwagę dla innych imperiów? Prof. Andrzej Nowak zadaje te pytania analizując dzieje najpierw Polski, a następnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, począwszy od chrztu Mieszka I, przez unię Polski z Litwą, wielkie wiktorie pod Chocimiem i Wiedniem aż po rozbiory.


Prof. Andrzej Nowak – historyk, sowietolog, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Rady Muzeum Historii Polski oraz Kolegium IPN. 

„Historia dla każdego. Wykłady” to cykl, w którym najlepsi historycy przybliżają wybrane fragmenty dziejów Polski. Wykłady nie tylko pomogą uczniom i studentom w utrwaleniu wiedzy, lecz także pozwolą wszystkim odbiorcom na świeże, szersze spojrzenie na powszechnie znane wydarzenia i zjawiska. Wystąpienia trwają około 30 minut i są wzbogacone ilustracjami.

2021-04-08