Od Białoruskiej Republiki Ludowej do Rygi. Kwestia niepodległości Białorusi 1918-1921


Od Białoruskiej Republiki Ludowej do Rygi.

Kwestia niepodległości Białorusi 1918-1921

Uczestnicy:

dr hab. Alaksandr Smalańczuk

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Kamil Kłysiński

Ośrodek Studiów Wschodnich

prof. Marek Kornat

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Prowadzenie: dr Łukasz Jasina, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

103 lata temu powstało pierwsze niepodległe państwo białoruskie Białoruska Republika Ludowa, które przetrwało dwa lata. Z kolei 100 lat temu w Rydze ustalona została granica pomiędzy Polską a ZSRR. Jak pamiętana jest Białoruska Republika Ludowa? Czy była szansa na stworzenie stabilnego niepodległego państwa pomiędzy Polską a Związkiem Sowieckim? Na ile pamięć Białoruskiej Republiki Ludowej i białoruskich nadziei oddziałują na kształtowanie się tożsamości Białorusinów?

O tym porozmawiają w debacie internetowej Muzeum Historii Polski historycy i eksperci od polityki historycznej.

Zapraszamy do oglądania dyskusji na profilu MHP na Facebooku oraz kanale MuzHPtv na YouTube już od godziny 11.00 w sobotę 27 marca 2021 r. Debata będzie tłumaczona na język rosyjski.

Organizator: Muzeum Historii Polski przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Patronat: Telewizja Biełsat oraz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

2021-03-25