Lekcje online

Wojtek – niedźwiedź z Armii Andersa, O szlacheckim stroju, Kult powstania styczniowego, Kolumbowie rocznik 20 – to tylko wybrane z tematów lekcji online, na które zapraszamy uczniów szkół podstawowych (klasy III-VIII) i ponadpodstawowych.


Zapraszamy na lekcje historyczne online.

 • Lekcje prowadzimy dla uczniów szkół podstawowych (klasy III-VIII) i ponadpodstawowych.
 • Lekcje odbywają się na platformie Microsoft Teams.
 • Metodą wiodącą jest wykład lub pogadanka połączona z prezentacją.
 • Czas trwania zajęć – około 40 minut.
 • Liczba uczestników – maksymalnie 30 osób.
 • Lekcje prowadzimy od poniedziałku do piątku. W razie potrzeby możliwe jest poprowadzenie zajęć w sobotę lub niedzielę.
 • Godzinę rozpoczęcia lekcji dopasowujemy do potrzeb szkoły.
 • Lekcję należy zamówić co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem.
 • Cena jednej lekcji – 80 zł.
 • Płatne przelewem – przed przeprowadzeniem zajęć – na konto: Bank Gospodarstwa Krajowego 77 1130 1017 0020 1461 6420 0001

Tematy lekcji online:

Klasy III-IV

 • Co historyk ma wspólnego z detektywem? Uczniowie dowiedzą się, w jaki sposób można opowiedzieć historię za pomocą przedmiotu. Na lekcji poruszamy tematykę źródeł historycznych.
 • Niepodległa! Zajęcia o podstawowych zagadnieniach związanych z zaborami i odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 roku.
 • Wojtek – niedźwiedź z Armii Andersa. Spotkanie poświęcone niedźwiedziowi, który w czasie II wojny światowej trafił do polskiego wojska. Uczniowie poznają najważniejsze informacje o szlaku bojowym Armii gen. Andersa i wojennych losach Polaków.
 • Berło, jabłko, korona. Opowieść o insygniach królewskich.

Klasy V-VIII

 • Kurier z Warszawy. Opowieść o Janie Nowaku Jeziorańskim.
 • Jabłko, berło, korona. Lekcja o polskich insygniach koronacyjnych.
 • O szlacheckim stroju. Podczas zajęć uczniowie poznają charakterystyczne cechy kultury szlacheckiej, przede wszystkim elementy stroju szlacheckiego i ich znaczenie.
 • Orzeł, lew czy podkowa? O herbach słów parę. Uczestnicy zajęć poznają podstawowe zagadnienia z dziedziny heraldyki, takie jak: geneza herbów szlacheckich, zasady ich tworzenia i opisywania, znaczenie poszczególnych symboli, a także funkcje herbów i okoliczności, w jakich były używane.
 • Tadeusz Kościuszko – znany i mniej znany.
 • Świętujemy niepodległość! Zajęcia o historii Święta Niepodległości.
 • Wygrany mecz. Lekcja o roli organizacji sportowych w procesie odzyskiwania przez Polskę niepodległości.
 • Co z tym Śląskiem? Zajęcia poświęcone trzem powstaniom śląskim.
 • Kolumbowie rocznik 20. Spotkanie z pokoleniem Rudego, Alka i Zośki.
 • Maniek na wojnie. Historia żołnierzy generała Maczka.

 Szkoły ponadpodstawowe

 • Regalia polskie. Wykład z prezentacją o historii i znaczeniu insygniów, uzupełniony opowieścią o ceremoniale koronacyjnym.
 • Tadeusz Kościuszko – człowiek idei.
 • Kult powstania styczniowego. Spotkanie poświęcone pamięci o powstaniu styczniowym od zaborów do współczesności.
 • Świętujemy niepodległość! Zajęcia o historii Święta Niepodległości.
 • Wygrany mecz. Lekcja na temat roli organizacji sportowych w procesie odzyskiwania przez Polskę niepodległości.
 • Co z tym Śląskiem? Zajęcia poświęcone trzem powstaniom śląskim.
 • Czy potrzeba było cudu? Wykład z prezentacją dotyczący bitwy warszawskiej 1920 roku.
 • Bolszewik – „niedźwiedź czy małpa”? Lekcja o propagandzie z okresu wojny polsko-bolszewickiej.
 • Zbrodnia katyńska. Na zajęciach omawiamy sytuację Polski i Polaków po 17 września 1939 roku oraz stosunki polsko-sowieckie w czasie II wojny światowej. Poruszamy także problem kłamstwa katyńskiego.
 • Armia Andersa. Podczas spotkania uczniowie poznają losy Polaków pod okupacją sowiecką, szlak bojowy Armii Andersa, sytuację żołnierzy po zakończeniu wojny oraz dziedzictwo II Korpusu Polskiego.  
 • Kolumbowie rocznik 20. Spotkanie z pokoleniem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
 • Opowieść o generale Maczku.

Jak zamówić lekcje online?

 • Prosimy o przesłanie maila na adres edu@muzhp.pl. W mailu należy podać następujące informacje:
  • wybrany temat zajęć,
  • proponowany termin lekcji,
  • klasa oraz liczba uczniów,
  • dane kontaktowe do osoby zamawiającej lekcję (e-mail, nr telefonu),
  • dane do faktury.
 • Po przyjęciu zgłoszenia skontaktujemy się z nauczycielem telefonicznie lub mailowo, aby ustalić szczegóły spotkania.
 • Szkoła uiszcza opłatę za lekcję przelewem bankowym, najpóźniej na 3 dni przed datą lekcji.
 • Dzień przed lekcją nauczyciel otrzymuje link do utworzonego w programie Microsoft Teams spotkania.

W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt mailowy: oferta.edu@muzhp.pl lub telefoniczny: 22 211 90 08, 22 211 90 47, 22 211 90 49.

 

 

2021-03-23