Polacy w Chicago. Doświadczenie imigranta: integracja, izolacja, asymilacja

Dziś jeden na dziecięciu mieszkańców metropolitalnego Chicago ma polskie korzenie. Początki historii chicagowskiej Polonii sięgają połowy XIX wieku. Społeczność polskich imigrantów jest od wielu dziesięcioleci przedmiotem licznych opracowań, a jednak temat ten wciąż pozostaje w sferze zainteresowań badaczy. Zgromadzone w tomie teksty, ukazując pewne wycinki rzeczywistości dawnej i obecnej, dają wyobrażenie o złożoności doświadczeń Polonii w różnych okresach rozwoju aglomeracji.


Na tę mozaikę składają się dzieje polskich parafii etnicznych, szkoły polskiej oraz polskiego środowiska medycznego w Wietrznym Mieście, przybliżone w ujęciach przekrojowych. Kilku autorów poświęca uwagę problemom polskich robotników i rozmaitym aspektom życia polonijnych skupisk robotniczych w Chicago. Publikacja zawiera ponadto omówienia zagadnień związanych z kulturą, życiem religijnym i spędzaniem wolnego czasu: przedstawiono działalność chicagowskich polonijnych firm fonograficznych, zaangażowanie pracowników Chicagowskiej Biblioteki Publicznej na rzecz Polonii, praktyki rekreacyjne przedstawicieli diaspory polskiej w Chicago, a także udział Polaków w dużych chicagowskich wydarzeniach: Światowej Wystawie Kolumbijskiej (1893) oraz Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym (1926). W wielu tekstach przewija się wątek relacji imigrantów z Macierzą – dominuje on w artykule o polityce władz PRL-u wobec Polonii w Chicago. Sposobność spojrzenia od zewnątrz na życie polonijne daje również szkic mówiący o tym, jak postrzegał je przedstawiciel rządu RP, konsul generalny w Chicago w latach 1929–1930, i czym ta optyka różniła się od przekazów prezentowanych w tym samym okresie w popularnym warszawskim periodyku. Natomiast spojrzenie od wewnątrz proponuje autor tekstu o obrazie miasta utrwalonym we wspomnieniach imigrantów z ziem polskich. Całość zamyka osobiste świadectwo dotyczące działalności Związku Polek w Ameryce. Autorzy artykułów reprezentują różne dyscypliny naukowe, środowiska i rozmaite podejścia metodologiczne.

Redakcja naukowa: Adam Walaszek

Wydawca: Muzeum Historii Polski w Warszawie

ISBN: 978-83-65248-39-8

Cena: 35 zł (w tym 5% VAT)

Liczba stron: 364

Format: 165 x 235 mm

Oprawa: broszurowa

2021-01-07