Synowie Krzywoustego

Bolesław Krzywousty chciał zapewnić Polsce pokój. Dlatego po jego śmierci każdy z synów otrzymał własną dzielnicę, a nad wszystkimi książętami miał panować zawsze najstarszy z rodziny Piastów. Jednak już pierwszy panujący, Władysław, chciał przejąć władzę w całym kraju. Rozpoczął wojnę z braćmi, po której musiał uciekać z Polski.


 

Jan Matejko, Władysław II Wygnaniec (Polona)

Na tronie w Krakowie, będącym symbolem władzy zwierzchniej, zasiadł Bolesław Kędzierzawy. Nie miał w kraju przeciwników.

Aleksander Lesser, Bolesław Kędzierzawy (domena publiczna)

Po śmierci Bolesława Kędzierzawego księciem seniorem został Mieszko III Stary. Dążył do umocnienia swojej władzy. Jednak jego silne rządy nie podobały się wszystkim poddanym i po kilku latach, z powodu buntu możnych, utracił panowanie w Krakowie.

Aleksander Lesser, Mieszko III Stary (Polona)

Jego następcą został najmłodszy z braci, Kazimierz. Testament Krzywoustego o nim nie wspomina, być może urodził się już po śmierci ojca. Wincenty Kadłubek w swojej kronice zapisał o Kazimierzu te słowa: „znosi daniny, wprowadza ulgi podatkowe; ciężary nie tyle zmniejsza, co zupełnie usuwa”. Nic więc dziwnego, że Kazimierz zyskał przydomek „Sprawiedliwy”. Po jego nagłej śmierci na tron krakowski powrócił Mieszko III Stary.

Ksawery Pilati, Kazimierz Sprawiedliwy (domena publiczna)

Czy wiesz, że...

Dzieje Polski dzielnicowej to nie tylko okres walk o tron krakowski. To także czas zmian, również w życiu codziennym. Zmieniły się obyczaje dworskie, sposoby spędzania wolnego czasu, wreszcie wzorce ubioru odświętnego i codziennego. W XII wieku na dwory książąt polskich docierają nowe wzory zachodnioeuropejskiej mody. Stroje ozdabiano zaszewkami, klinami, przymarszczeniami, bogatymi obszyciami. Kobiece suknie były rozkloszowane, z bardzo szerokimi mankietami, a nadmiar sukna spływał ku ziemi. Dotyczyło to strojów dworskich. W ubiorze pozostałych grup społecznych liczyła się przede wszystkim wygoda przy pracy fizycznej.

Płyta wiślicka, czyli fragment posadzki z XII wieku w krypcie kolegiaty w Wiślicy. Widoczne postacie to prawdopodobnie Kazimierz Sprawiedliwy i jego żona Helena Znojemska. (domena publiczna)

2021-01-14