Wystawa stała

Wystawa stała Muzeum Historii Polski będzie największą wystawą historyczną w Polsce, licząc 7 300 m kw.

Prace nad scenariuszem prowadził zespół historyków MHP wspomagany przez wybitnych badaczy z czołowych ośrodków akademickich oraz PAN. Projekt ekspozycji przygotowało konsorcjum pracowni WWAA oraz Platige Image, zwycięzca międzynarodowego konkursu przeprowadzonego przez Muzeum. Liderami tego zespołu byli Natalia Paszkowska i Boris Kudlička.

Wystawa stała Muzeum Historii Polski będzie miała charakter narracyjny i przedstawi ponadtysiącletnie dzieje państwa i narodu polskiego przy pomocy oryginalnych zabytków oraz scenografii i multimediów. Centralne miejsce zajmie w tej opowieści historia wolności, w tym wielowiekowa historia polskiego parlamentaryzmu, tradycje konstytucyjne, tradycje republikańskie, dzieje walki o zachowanie i odzyskanie niepodległości, oraz zmagania z totalitaryzmami.

Drugi kluczowy wątek tematyczny to opowieść o kształtowaniu się polskiej tożsamości. Wystawa pokaże czynniki, które miały na nią decydujący wpływ, począwszy od chrztu Mieszka I w X wieku, który zakorzenił Polskę w cywilizacji zachodniej, poprzez unię z Litwą po ogromną rolę kultury w ukształtowaniu się nowoczesnej tożsamości, w tym szczególnie literatury polskiego romantyzmu.

Trzeci z wątków przewodnich narracji to opowieść o społeczeństwie i cywilizacji. Dzięki niej uzmysłowimy zwiedzającym, jak wyglądało życie codzienne w minionych epokach oraz przedstawimy doniosłe karty dziejów polskiej nauki i techniki.

Ścieżka zwiedzania będzie prowadzić przez sześć galerii, w których opowiemy historię kolejnych epok: Polska Piastów i Jagiellonów (od początków państwa do 1573 roku), Dawna Rzeczpospolita (1573–1795), Pod zaborami (1796–1914), Niepodległa (1914–1939), Polska Walcząca (1939–1945), Polacy wobec komunizmu (1945–1990).

Muzeum Historii Polski zaprosi zwiedzających do podróży przez ponad 1000 lat polskiej historii. W tej podróży znajdą się miejsca szczególne, w których będziemy chcieli zatrzymać zwiedzających na dłużej. Takich przestrzeni, zwanych dominantami, powstanie ponad dwadzieścia. Wśród nich znajdą się między innymi: dwór Jagiellonów, panorama pola elekcyjnego, miasto z okresu rewolucji przemysłowej, bitwa warszawska 1920 roku, konspiracyjny lokal z lat II wojny światowej czy Stocznia Gdańska z okresu strajku w sierpniu 1980 roku.

Na wystawie stałej znajdzie się ok. 3600 muzealiów (w tym 2120 obiektów MHP) oraz ok. 400 kopii lub replik obiektów historycznych. Historia opowiadana będzie za pomocą zróżnicowanych środków: eksponatów, multimediów, scenografii i instalacji artystycznych itd. 

W dniach 9-10 listopada 2020 r. w przestrzeni wystawy stałej zostały umieszczone pierwsze eksponaty. Są to największe i najcięższe obiekty, takie jak tysiącletni dąb czarny, lokomobila parowa z XIX wieku, fragmenty zburzonych pomników z okresu PRL, transporter opancerzony SKOT.

Muzeum budując siedzibę i wystawę stałą, tworzy własną kolekcję oraz zabiega o wypożyczenia atrakcyjnych eksponatów z innych zbiorów. Opowiedzenie rozległej i wielowątkowej historii wymaga eksponowania obiektów różnego typu, wśród nich znajdą się między innymi:

1. Dawne obiekty pozyskane metodami archeologicznymi – na przykład tysiącletni dąb wydobyty z jeziora na Pomorzu, łódź z X wieku wydobyta z jeziora Lednica, fragmenty marmurowej fasady rezydencji wazowskiej Villa Regia.

2. Dzieła sztuki oraz obiekty rzemiosła artystycznego mówiące o dawnej kulturze i wyobrażeniach o świecie – np. przedmioty związane z sarmackimi obyczajami, w tym portrety trumienne, pasy kontuszowe, zastawy stołowe, zestaw obiektów rzemiosła artystycznego i ludowego z wystawy światowej w Nowym Jorku w 1939 r. itp.

3. Pamiątki historyczne. Przedmioty związane z bohaterami polskiej historii – królami, politykami, wybitnymi artystami. Przedmioty codziennego użytku, które są świadkami ważnych doświadczeń historycznych. Muzeum posiada m.in. walizkę więźnia obozu koncentracyjnego w Gusen, maszynę do pisania z Instytutu Literackiego w Paryżu, fragmenty pomnika Feliksa Dzierżyńskiego obalonego w listopadzie 1989 r.

5. Druki (starodruki, książki, prasa), rękopisy, dokumenty osobiste – w kolekcji Muzeum znajdują się między innymi nowożytne wydania przekładów Biblii na język polski, diariusze sejmowe, autografy, grafiki poświęcone historii Polski i dawnym widokom miast i zabytków architektury, ulotki i plakaty dotyczące ważnych wydarzeń historycznych, takich jak powstania, walka o niepodległość, podziemne publikacje z okresu II wojny światowej, lat 70. XX w. i Solidarności.

6. Militaria – w kolekcji Muzeum znajdują się militaria dawne, takie jak XVII-wieczna zbroja husarska, oraz dwudziestowieczne, jak np. unikatowy karabin samopowtarzalny zaprojektowany w 1938 r. przez polskiego inżyniera Józefa Maroszka.

7. Obiekty ukazujące osiągnięcia myśli technicznej – w zbiorach Muzeum znajduje się egzemplarz maszyny szyfrującej Enigma, której szyfr złamali polscy kryptografowie, konspiracyjny nadajnik radiowy NSP-1 czy wykrywacz min skonstruowany przez Józefa Kosackiego i Andrzeja Garbosia.

8. Materiały ikonograficzne i audiowizualne – Muzeum posiada m.in. unikatowy film pokazujący Warszawę w pierwszych miesiącach II wojny światowej nakręcony przez szwedzkiego dyplomatę Svena Grafströma.

9. Obiekty związane z przemianami cywilizacyjnymi – meble, ubiory, pięknie zdobiona secesyjna kasa sklepowa z początku XX w., fiat 125 p, pierwsze pralki, odbiorniki radiowe i telewizyjne.

10. Repliki i rekonstrukcje – w tym kopie konserwatorskie kluczowych dokumentów ustrojowych Rzeczypospolitej, np. aktów unii lubelskiej i konfederacji warszawskiej, rekonstrukcja samolotu RWD-9.

 

2020-12-22